• Informacje na temat:

  jan lechoń twórczość

Artykuły na temat: jan lechoń twórczość
 • Jan Lechoń - biografia i twórczość jednego z założycieli Skamandra - najsłynniejszej grupy poetyckiej dwudziestolecia międzywojennego.

 • ...konkretnych autorów: Jana Andrzeja Morsztyna, Wacława Potockiego i Wespazjana Kochowskiego; zaleceniem przeczytania zarówno fragmentów "Kordiana" Juliusza Słowackiego, jak i fragmentów "Nie-Boskiej(...) przedstawicieli literatury emigracyjnej, czyli m.in. Miłosza czy Bobkowskiego. Niezrozumiałe dla nas jest to, że twórczość tych pisarzy emigracyjnych miałaby być poza kanonem lektur szkolnych, przy zachowaniu...

 • Dukaj, Stasiuk, Tokarczuk i Młynarski na liście lektur dla liceum i technikum

  ..." Hanny Krall. Umieszczono tam wybrane wiersze poetów takich jak: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Tadeusz Peiper, Józef Czechowicz, Kazimierz Wierzyński (w tym wybrane(...). III, "Konrad Wallenrod". Uczniowie mają też poznać twórczość Juliusza Słowackiego - m.in. "Grób Agamemnona", "Testament mój" i "Kordiana" - i Zygmunta Krasińskiego ("Nie-Boska komedia"). Na liście są...

 • To ona dała twarz warszawskiej Syrence. Zginęła w powstaniu

  ...na tzw. "środę literacką" do Wilna. Wydarzenie to było dla niej bardzo dużym wyróżnieniem. Na wileńskich spotkaniach literackich swoje wieczory autorskie mieli m.in. Julian Tuwim i Jan Lechoń(...). Po latach napisze prace dyplomową z etnografii "Rok obrzędowy we wsi Mazurki".   Kiedy ojciec, Jan Krahelski został w 1926 roku wojewodą poleskim, rodzina przeniosła się do Brześcia. Krystyna...

 • ...konkretnych autorów: Jana Andrzeja Morsztyna, Wacława Potockiego i Wespazjana Kochowskiego; zaleceniem przeczytania zarówno fragmentów "Kordiana" Juliusza Słowackiego, jak i fragmentów "Nie-Boskiej(...) przedstawicieli literatury emigracyjnej, czyli m.in. Miłosza czy Bobkowskiego. Niezrozumiałe dla nas jest to, że twórczość tych pisarzy emigracyjnych miałaby być poza kanonem lektur szkolnych, przy...

 • ...mieli m.in. Julian Tuwim i Jan Lechoń. W 1937 r. rzeźbiarka Ludwika Nitschowa, która wygrała konkurs na nową rzeźbę herbu Warszawy, zaproponowała jej pozowanie do mającego stanąć nad Wisłą pomnika(...) r. zdała maturę i rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geografii. W połowie roku akademickiego 1933/34 zdecydowała się przenieść na etnografię. Jej twórczość poetycka została...

 • ...została twórczość polskich pisarzy emigracyjnych, takich jak Józef Mackiewicz, Andrzej Bobkowski czy Jerzy Stempowski, zwłaszcza że w spisie lektur obowiązkowych znalazły się "Listy Nikodema" Jana...

 • Polska zbrojna: serce a rozum

  Powstanie Warszawskie" mogli dzięki autorowi Piotrowi Zychowiczowi zapoznać się z dorobkiem, albo przypomnieć sobie twórczość takich wspaniałych i niepokornych pisarzy jak Józef Mackiewicz i Stanisław Cat...