• Informacje na temat:

    jezabel

Artykuły na temat: jezabel
  • ...przekazów, Eliasz występował przeciwko królowi Achabowi i jego żonie Jezabel, szerzących w Izraelu kult wschodnich bogów Baala i Asztarte. Piętnował upadek obyczajów, utratę wiary, głosił nadejście czasów...

  • ...oznacza: Jahwe jest Bogiem. Według przekazów, Eliasz występował przeciwko królowi Achabowi i jego żonie Jezabel, szerzących w Izraelu kult wschodnich bogów Baala i Asztarte. Piętnował upadek obyczajów...

  • ...tłumaczeniu oznacza: Jahwe jest Bogiem. Według przekazów, Eliasz występował przeciwko królowi Achabowi i jego żonie Jezabel, szerzących w Izraelu kult wschodnich bogów Baala i Asztarte. Piętnował...

Dyskusje na temat: jezabel