• Informacje na temat:

    klasycyzm w literaturze

Artykuły na temat: klasycyzm w literaturze
  • Neoklasycyzm - definicja Neoklasycyzm to termin oznaczający nurt w literaturze, sztuce i kulturze końca XIX i XX wieku odwołujący się do klasycyzmu...

  • Co to jest sentymentalizm Sentymentalizm to jeden z dwóch głównych (obok klasycyzmu) kierunków literackich epoki oświecenia, a także prąd w ówczesnej sztuce. Głównym założeniem sentymentalizmu było skupienie się na wewnętrznym życiu człowieka i podkreślanie jego wartości oraz ukazywanie indywidualnych przeżyć i stanów psychologicznych. Sentymentalizm jako nurt w literaturze i malarstwie...

  • ...). Rozpowszechnił się on szybko w całej Europie, a z biegiem czasu zaczęto go stosować w odniesieniu do literatury, teatru, tańca, plastyki, muzyki, wyglądu, a nawet zachowania.  W epoce klasycyzmu utożsamiano(...) jednak w latach pięćdziesiątych. Groteska wystąpiła na szerszą skalę w literaturze XX wieku ("Pałuba" K. Irzykowskiego, utwory S. I. Witkiewicza, B. Schulza, W. Gombrowicza, T. Różewicza i wiele innych...

  • ...przedstawicielem i teoretykiem neoklasycyzmu w literaturze polskiej. Swój program poetycki Rymkiewicz wyłożył m.in. w zbiorze szkiców z 1967 roku pt. "Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie(...) autorski wybór wierszy "Cicho ciszej", który dokumentuje rozwój twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, począwszy od lat 60. i sztandarowego wiersza "Czym jest klasycyzm" aż po ostatni tom. W tym roku...

  • ...pokolenia przełomu dwóch epok kulturowych - klasycyzmu i romantyzmu. W 1968 roku opublikowała biografię "Kazimierza Brodzińskiego" - poety doby preromantyzmu, autora sielanek, twórcy mitu polskiej idylli. Mit(...) opracowała tom "Wielkiej Historii Literatury Polskiej" poświęcony literaturze romantyzmu, który ukazał się w 1996 roku. Jedną z ostatnich prac prof. Witkowskiej była pozycja "Cześć i skandale. O emigracyjnym...

  • ...). Rozpowszechnił się on szybko w całej Europie, a z biegiem czasu zaczęto go stosować w odniesieniu do literatury, teatru, tańca, plastyki, muzyki, wyglądu, a nawet zachowania. W epoce klasycyzmu utożsamiano(...) jednak w latach pięćdziesiątych. Groteska wystąpiła na szerszą skalę w literaturze XX wieku ("Pałuba" K. Irzykowskiego, utwory S. I. Witkiewicza, B. Schulza, W. Gombrowicza, T. Różewicza i wiele innych...