• Informacje na temat:

  konceptyzm

Artykuły na temat: konceptyzm
 • ...(pomysłem) osiąganym kunsztownym i zawiłym stylem, niezwykłymi metaforami, obrazami, itp. Stąd inna nazwa marinizmu - konceptyzm.  Marino był w swych wymaganiach wobec twórców bardzo radykalny: Celem(...) zasadne staje się określenie, że barok to epoka przerostu formy nad treścią. Marinizm a gongoryzm Często wymiennie używa się określenia marinizm i konceptyzm, bywa zaś, że utożsamiany z nimi jest...

 • ...szczególnie często były wykorzystywane przez poetów barokowych, którzy podporządkowywali swoje utwory zasadom konceptyzmu.  Dzięki antonimom realizowali oryginalne, zaskakujące koncepty, opierające się...

 • Poezja Jana Andrzeja Morsztyna

  ...rzeczywistości, które są domeną doznań zmysłowych. Nazwisko poety kojarzy się także z konceptyzmem (przywiązanie do oryginalnej i zaskakującej konstrukcji wiersza; koncept to wyszukany pomysł literacki(...) ujawnia nieoczekiwaną prawdę) to figury stylistyczne charakterystyczne dla konceptyzmu. Jan Andrzej Morsztyn obficie czerpał z literatur łacińskich oraz romańskich. Wzory obce jednak pod jego piórem...

 • ...liczy się nie tematyka, a sposób jej wyrażenia - to poezja twórcy wpisującego się w nurt barokowego konceptyzmu.  Z racji, że mistrzem poetów tego nurtu był Włoch Giambattista Marino, zwano ich też...

 • Poezja Jana Andrzeja Morsztyna

  ...rzeczywistości, które są domeną doznań zmysłowych. Nazwisko poety kojarzy się także z konceptyzmem (przywiązanie do oryginalnej i zaskakującej konstrukcji wiersza; koncept to wyszukany pomysł literacki(...) przeanalizowaniu ujawnia nieoczekiwaną prawdę) to figury stylistyczne charakterystyczne dla konceptyzmu. Jan Andrzej Morsztyn obficie czerpał z literatur łacińskich oraz romańskich. Wzory obce jednak pod jego...