• Informacje na temat:

  kurlandia

Artykuły na temat: kurlandia
 • Łotwa: Płonie las w parku narodowym oraz torfowiska w Kurlandii

  Na zachodzie Łotwy pali się las i bagna w Parku Narodowym Kemeri. Od ponad 10 dni płoną też torfowiska w Kurlandii.

 • ...1561 - zawarto unię polsko-inflancką. Kurlandia stała się lennem Polski, stany inflanckie zachowały swoje przywileje i wolność wyznania, zakon kawalerów...

 • Inflanty to nazwa krainy historycznej powstałej w średniowieczu na terytorium zakonu kawalerów mieczowych, rozciągająca się nad Dźwiną i Zatoką Ryską.

 • Podłoże wojen polsko-szwedzkich stanowiła przede wszystkim walka o panowanie w Inflantach, tj. terytorium nad rzeką Dźwiną i Zatoką Ryską. Na tym terytorium ścierały się strefy wpływów szwedzkich, polskich i rosyjskich. Plany podporządkowania Inflant wiązały się z ich znaczeniem w handlu i gospodarce. Przez Inflanty przechodziły ważne szlaki handlowe łączące zachodnią i północną Europę ze Wschodem. W XVI w.

 • ..." - mówił. - Dziś też musimy pamiętać, że Rzeczpospolita Obojga Narodów to nie tylko Korona i Wielkie Księstwo Litewskie, ale też Kurlandia i Inflanty. Stąd dzisiejsza Polska czuje naturalną solidarność nie...

 • Wystawę pokazującą świat starowierów, którzy przyjechali na Mazury w latach 30 XIX wieku, otwarto dziś w olsztyńskim zamku. Najbardziej znanym ośrodkiem starowierów jest Wojnowo. Do dziś na Mazurach mieszka zaledwie kilka rodzin strarowierskich.

 • Rzeczpospolitej kolonie zamorskie

  Polska potęgą kolonialną W roku 1647 na dworze króla polskiego Władysława IV Wazy zjawił się książę kurlandzki Jakub Kettler. Prawie wiek temu Kurlandia została wcielona do Rzeczypospolitej, a następnie oddana w lenno kettlerskiej dynastii. Polscy królowie byli dobrymi i wyrozumiałymi suwerenami, pozostawiającymi swoim wasalom dużą autonomię. Jakub Kettler z kolei był lojalnym lennikiem...

 • Uroczystym obiadem w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach podjął w poniedziałek prezydent RP Bronisław Komorowski twórców kultury uhonorowanych wcześniej tego dnia na Wawelu odznaczeniami państwowymi.

 • "Burzowe żniwa" III Rzeszy

  "Kto sieje wiatr - zbiera burzę". Trudno o bardziej trafne i zwięzłe podsumowanie kwestii tragedii, jakie dotknęły mieszkańców Niemiec u schyłku II wojny światowej. Na naszych oczach dokonuje się wielka wolta historycznej narracji o czasach hitleryzmu. Oto okazuje się, że winnymi straszliwych zbrodni ludobójstwa na masową skalę, łamania praw boskich i ludzkich, byli jacyś bez-etniczni "naziści", a wśród najbardziej poszkodowanych ofiar znalazł się… naród niemiecki.

 • Kłopoty z drogami to chyba nasza specjalność, o czym świadczą liczne relacje podróżnicze z XVIII i XIX w.

Dyskusje na temat: kurlandia