• Informacje na temat:

  lebensraum

Artykuły na temat: lebensraum
 • Od Lebensraum do grabieży Europy

  Hitler realizował swoją politykę stopniowo, podejmując kolejne, dramatyczne w skutkach kroki. Jak podkreśliła amerykańska badaczka, najazd na Polskę i działania hitlerowców stanowią najlepszy dowód wdrażania tej ideologii. Kluczowa  - w kontekście grabieży - była koncepcja Lebensraum i związana z nią konieczność "oczyszczenia" terenów i przygotowania ich dla Niemców, których przywożono do Europy...

 • Koniec końców, czyli liberalna demokracja jako lebensraum

  ...w koncercie narodów w wersji Kagana jedynie Ameryka będzie mogła podejmować decyzję. Dzięki poparciu Europy oraz krajów ze sfery amerykańskiego lebensraumu - partnerów handlowych, konsumentów, rynków zbytu(...) lebensraum i zabójczy pragmatyzm Kagana, ubrany w troskę o porządek świata ukarze się całej okazałości. Rola przewodnia narodu wybranego, jego misja poparta odwiecznym prawem naturalnym oraz "prawami...

 • Lynn Nicholas o złotym pociągu, jego zawartości i roszczeniach innych państw

  ...- przypadek Polski ", organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. POLECAMY: Od Lebensraum do grabieży Europy - wykład Lynn H. Nicholas podczas konferencji "Zrabowane - odzyskane...

 • "Bilans krzywd" po II wojnie światowej. Za co można było stracić życie pod niemiecką okupacją?

  ...mieć na wschodzie swój upragniony "lebensraum", jak oni to nazywali, czyli miejsca do zasiedlenia. To ludobójstwo było w planie długofalowym. To był generalny plan wschodni, który zakładał...

 • ...przestrzeń życiowa (Lebensraum). Hitlerowcy planowali w ciągu 20-30 lat germanizację, wysiedlanie i eksterminację biologiczną około 50 milionów Słowian: głównie Polaków, Rosjan, Białorusinów i Ukraińców...

 • Wystawa przybliża historię Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (DFG) i nazistowskich planów dotyczących stworzenia na Wschodzie "przestrzeni życiowej" (Lebensraum) dla Niemców i zniemczonych obywateli krajów podbitych, uznanych za "wartościowych rasowo" lub o korzeniach niemieckich. W ramach prowadzonych przez nazistów badań m.in. określano cechy "rasy niemieckiej" oraz podkreślano wagę chłopów jako...

 • Nieznane oblicze wojny

  ...i jego aparatu terroru stanowiły rasę "podludzi", a wiek czynił je niezdolnymi do efektywnej pracy dla rasy "panów". Ci z kolei potrzebowali dla siebie Lebensraum - przestrzeni życiowej, więc także...

 • "Hitler czuł się rozczarowany i oszukany przez Polskę"

  ...rozmaitych materiałów źródłowych, w tym dotychczas nieznanych, pokazują, że od objęcia władzy w 1933 r. Hitlera pochłaniało planowanie możliwie szybkiej inwazji na Związek Sowiecki, aby uzyskać "Lebensraum...

 • Matura z j. niemieckiego - rozwiązania zadań

  ...ihr Lebensraum, der dichte Wald, geht verloren. Die Wanderung über eine freie Fläche oder Straße ist ein Horror für Katzen, die ein Leben im Wald, im Verborgenen lieben. So können sich die letzten(...) 6.2. Früher waren die Wildkatzen für Haustiere sehr gefährlich. falsch 6.3. Hauskatzen und Wildkatzen sind enge Verwandte. falsch 6.4. Der Lebensraum der Wildkatzen wird heutzutage immer...

 • Wielkich Niemiec, dlatego, że im ich narodowy fuhrer kazał wyplenić cały naród polski, by zająć jego "lebensraum". A w Katyniu na każdy dół z ciałami pomordowanych Polaków przypada bodaj sześć czy...