• Informacje na temat:

    locke john

Artykuły na temat: locke john
  • Gilotyna Hume'a: Moralność poza granicami nauki?

    ...twierdził, że w stanie natury - a więc przed powstaniem zorganizowanych społeczeństw - ludzie zachowywali się zwykle egoistycznie, tocząc wojnę wszystkich ze wszystkimi. Z kolei John Locke uważał, że stan(...)Na przykład John Searle, w "The Construction of Social Reality", utrzymuje, że ze zdania (1) "Jones wypowiedział słowa: 'Niniejszym przyrzekam zapłacić Smithowi pięć dolarów.'" wyprowadzić można...

  • ...panowania Jagiellonów pod berło Habsburgów. 1602 - zmarł Sebastian Klonowic, poeta polsko-łaciński. 1632 - urodził się John Locke, angielski filozof. 1758 - w USA otwarto pierwszy rezerwat dla...

  • ...dziesięciu latach pracy, zginął wraz ze swym promotorem, profesorem 67-letnim Johnem Locke. Według policji było to zabójstwo połączone z samobójstwem. 15 sierpnia 1996 r. - Student Politechniki w San...

  • Bez nauki nie ma... widzenia

    Johna Locke’a, brytyjskiego filozofa, poproszono kiedyś o rozwiązanie następującej zagadki. Pewien człowiek, niewidomy od urodzenia, dzięki zmysłowi dotyku potrafił odróżniać kulę od sześcianu. Człowiek ten przeszedł później operację, w wyniku której zaczął widzieć. Czy samym wzrokiem będzie mógł odróżnić kulę od sześcianu? Locke nie znał dokładnych praw działania ludzkiej percepcji wzrokowej...

Dyskusje na temat: locke john