• Informacje na temat:

  mały traktat wersalski

Artykuły na temat: mały traktat wersalski
 • Mały traktat wersalski został podpisany przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej wraz z traktatem wersalskim. Miał gwarantować ochronę mniejszości narodowych w Polsce.

 • Traktat wersalski - kiedy został zawarty? Jakie były postanowienia?

  Traktat wersalski zawarto 28 czerwca 1919 r. Traktat wersalski był zwieńczeniem konferencji pokojowej w Paryżu, która rozpoczęła się w styczniu 1919 r. Uczestniczyli w niej delegaci 27 państw zwycięskiej koalicji. Państwa pokonane w I wojnie światowej nie zostały dopuszczone do udziału w konferencji pokojowej, nie brała w niej udziału także Rosja.

 • 90 lat temu podpisano Traktat Wersalski

  ...28 czerwca 1919 r. w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy z Niemcami. Był on najważniejszym z układów kończących I wojnę światową, w której zginęło około 9 milionów żołnierzy, a około 20 milionów zostało rannych.

 • Historia na wyciągnięcie ręki. Zobacz, w jakim wagonie podpisano Traktat Wersalski

  Wagon - identyczny, jak ten, w którym w 1918 roku we francuskim Compiègne podpisano rozejm na froncie zachodnim i tym samym zakończono I wojnę światową - można oglądać w zabytkowej parowozowni w Skierniewicach w Łódzkiem. Tym jedynym w Polsce i jednym z pięciu w Europie, wagonem restauracyjnym CIWL dysponuje Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.

 • ​Poczdam 1945: Wielka Trójka

  ..., niż życie jednego pokolenia, jak Traktat Wersalski z 1919 r., a czasami ustala warunki politycznej rozgrywki na cały wiek, jak Kongres Wiedeński (1814-1815). Także po zakończeniu walk na europejskich frontach II wojny światowej, największego konfliktu w historii ludzkości, przywódcy zwycięskich mocarstw zasiedli do obrad, by w drodze niełatwego kompromisu utrwalić traktatowo stan równowagi...

 • Wiaczesław Mołotow mówił o II Rzeczpospolitej jako o bękarcie Traktatu Wersalskiego. No to Polska Ludowa była bękartem Teheranu i Jałty, a III RP jest bękartem marzeń Gorbaczowa o sojuszu Rosji z Niemcami i umów Gorbaczow-Bush na Malcie. Innymi słowy, same z siebie te Rzeczpospolite nie powstały, lecz jako efekt splotu interesów wielkich graczy. Polacy mogli jedynie do ich gier się dostosować...

 • Drugi pakt Ribbentrop-Mołotow. 76 lat temu III Rzesza i ZSRS podpisały układ "O granicy i przyjaźni"

  ..., aby nic nie zostało z owego poczwarnego bękarta Traktatu Wersalskiego, który żył kosztem niepolskich narodowości. „Tradycyjna polityka” bezdogmatycznego lawirowania i gry pomiędzy Niemcami i ZSRS...

 • Mój list otwarty do Siergieja Andriejewa

  ...bękarta Traktatu Wersalskiego. Wasza Ekscelencjo! 'Uderzenie w Polskę ze strony Armii Czerwonej' - jak się wyraził minister Mołotow- kłóci się z Pana wersją historii 'o wejściu Armii Czerwonej...

 • ...r. 1925 - w Gdańsku w myśl postanowień traktatu wersalskiego otwarto Polski Urząd Pocztowo-Telegraficzny. 1932 - we Włoszech urodził się Umberto Eco, jeden z najwybitniejszych, a zarazem...

 • Zbiory Muzeum Polskiego w Ameryce w Krakowie

  ...włosów Tadeusza Kościuszki oraz akwarele jego autorstwa, przedmioty związane z Heleną Modrzejewską, złote pióro Ignacego Jana Paderewskiego, którym - według tradycji - podpisany został traktat wersalski...

Dyskusje na temat: mały traktat wersalski
 • Re: Wirtuoz, mąż stanu, patriota

  traktat wersalski ogalacał niemcy ze wszystkiego.... jak to jest ze mały człowiek jak doszedl do władzy z "waskim wąsikiem" zrobił z niemiec potege......

 • Re: Kukiz: "Stawianie Polaków na równi z niemieckimi nazistami jest zbrodnią"

  Państwo polskie do wybuchu wojny, tj. do 1 września 1939 roku żadnym aktem ustawowym ani administracyjnym nie uszczupliło praw Żydów. Wystąpienia zaś antyżydowskie grup nacjonalistycznych spotkały się z potępieniem i przeciw akcją polskich ugrupowań demokratycznych. Ponadto traktat mniejszościowy - tzw. mały traktat wersalski - zawarty w dniu 28.VI.1919 roku i ratyfikowany przez Polskę 1.VIII

 • Re: Projekt ustawy o mniejszościach narodowych

  Po I wojnie światowej Polska podpisała tzw. mały traktat wersalski dotyczący mniejszości narodowych, którego w praktyce nie przestrzegano. Ostro przeciwko mniejszościom występowała endecja. Tak odbudowywano państwo polskie. A obecnie tak jak opisano w artykule - Polskę się rujnuje. NIE DLA zwiększających się wpływów arabskich i żydowskich w Polsce.

 • Re: Katowice: Upamiętniono górników z kopalni Wujek

  wypowiedziała mały traktat wersalski dotyczący ochrony mniejszości narodowych. Dążąc do polonizacji prawosławia na Lubelszczyźnie zburzono 138 cerkwi i kaplic. Płk Marian Turkowski z KOP, który przemocą

 • Re: Argentyńscy dziennikarze jednoczą się w obliczu polskiego pozwu

  część elit intelektualnych, kibicowała niemcom przeciwko Polakom. Po drugie, ydzi nie tylko tolerowali antypolonizm Berlina, ale wręcz czynnie go podsycało, o czym świadczy chociażby mały traktat wersalski w 1919 r. (niemcy go nie podpisali). Wreszcie po trzecie, filogermanizm ydów nie skończył się wraz z dojściem do włądzy adolfa h. co widać dzisiaj, choćby w nazewnictwie (jakcyś mityczni ,,naziści

 • Re: IPN o śledztwie ws. zbrodni wołyńskiej: Możliwe oskarżenie

  . W 1934r, Polska wypowiedziała mały traktat wersalski dotyczący ochrony mniejszości narodowych. Dążąc do polonizacji prawosławia na Lubelszczyźnie zburzono 138 cerkwi i kaplic. Płk Marian Turkowski z KOP

 • Re: ​"DGP": Polska może wydalić rosyjskich dyplomatów

  Polityk w randze ministra spraw zagranicznych powinien choć troche znać historie i wiedzieć za kogo chce ryzykować status quo swojego kraju. Przypomne w telegraficznym skrócie. Traktat wersalski dzieki premierowi Wielkiej Brytanii nałożył na Polske część reparacji wojennych. Polska musiała spłacić 2,5 mld marek. Odsyłam też do lektury tego czym był mały traktat wersalski i co on nałożył na Polske

 • Re: Putin: Rosja jest zaniepokojona groźbami radykałów

  (w skr. ros. WCIK) ogłosił "anulowanie grabieżczego traktatu pokoju w Brześciu wraz ze wszystkim co z niego wynika" tym samym przekreślili też owo "przekreślenie rozbiorów". Zaś na odezwę Rządu Tymczasowego powołuje się Mały Traktat Wersalski z 28 czerwca 1919 "Wobec tego, że rząd rosyjski odezwą z 30 marca 1917 roku zgodził się na przywrócenie niepodległego Państwa Polskiego" (Dz.U. 1920 nr 110 poz

 • Re: Szef MSZ Ukrainy: Jestem gotów uznać winę ukraińskich oddziałów za zabijanie Polaków

  ukraińskojęzyczne i zastąpił je dwujęzycznymi. W 1934r, Polska wypowiedziała mały traktat wersalski dotyczący ochrony mniejszości narodowych. Dążąc do polonizacji prawosławia na Lubelszczyźnie zburzono 138

 • Re: Kukiz: "Stawianie Polaków na równi z niemieckimi nazistami jest zbrodnią"

  wszystkim obywatelom bez wyjątku równe prawa. Traktat mniejszościowy - tzw. mały traktat wersalski - zawarty w dniu 28.VI.1919 roku i ratyfikowany przez Polskę 1.VIII.1919 roku – zobowiązywał rząd