• Informacje na temat:

    musset

Artykuły na temat: musset
  • Dramat romantyczny odrzucił większość klasycznych reguł, odwoływał się natomiast do poetyki dramatu Szekspira, barokowego teatru hiszpańskiego oraz nastroju panującego w utworach okresu "burzy i naporu". Dramaty romantyczne pisali: V. Hugo, J.W. Goethe, A. de Musset, A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński. Cechy dramatu romantycznego Podstawową cechą dramatu romantycznego była rezygnacja...

  • ...wstanie pozbyć się przejawów indywidualizmu. Michaił Aleksiejewicz Kostylew - to młody i wykształcony człowiek, który przypadkiem zetknął się z francuskimi dziełami Balzaka, Musseta, Flauberta oraz...

  • ...klasyki - m.in. dzieła Villona, Rabelais'go, Moliera, Diderota, Woltera, Stendhala, Balzaka, Musseta, Verlaine'a i Prousta. Jako komentator literatury francuskiej wydał m.in.: "Studia i szkice...

  • Krzysztof Zaleski

    ..."Świecznik Musseta" (1979), "Smoka Szwarca" (1983), "Mahagonny Brechta/Weilla" (1982), "Ślub Gombrowicza" (1983), "Niech no tylko zakwitną jabłonie" (1984). W roku 1983 dokonał adaptacji i wyreżyserował...

  • ...francuskiej klasyki - m.in. dzieła Villona, Rabelais'go, Moliera, Diderota, Woltera, Stendhala, Balzaka, Musseta, Verlaine'a i Prousta. Jako komentator literatury francuskiej wydał m.in.: "Studia i szkice...

  • ...pozbyć się przejawów indywidualizmu. Michaił Aleksiejewicz Kostylew - to młody i wykształcony człowiek, który przypadkiem zetknął się z francuskimi dziełami Balzaka, Musseta, Flauberta oraz...

Dyskusje na temat: musset