• Informacje na temat:

  naborowski daniel

Artykuły na temat: naborowski daniel
 • Daniel Naborowski - biografia i twórczość jednego z najbardziej znanych poetów epoki baroku.

 • Snem kamiennym zasnęli, snem swym nieprzespanym...

  ..."Tu leży ten, kto leży, ale go z mogiły/ Nie sądź, gościu, raczej z cnót, które go zdobiły." - takim wierszem poeta Daniel Naborowski oddał hołd innemu poecie, Janowi Kochanowskiemu. Oto pamięć o zgasłym życiu utrwalona w rymach jak płochy owad w żywicy bursztynu. Ta poetycka forma, ozdobna jak żałobna biżuteria, zwie się z grecka epitafium. Dosłownie "epitaphios" (ἐπιτάφιος) oznacza "nad grobem...

 • ...ulotność ludzkich spraw. Do formuły "marność nad marnościami" nawiązywali w swoich wierszach Mikołaj Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn. Temat "marność nad marnościami...

 • ...śmierć wwieść tylko może do żywota". Jeszcze większe pogodzenie ze śmiercią wyraża Daniel Naborowski. W wierszach takich jak "Marność", "Krótkość żywota" w przemijaniu pokoleń, w fakcie, ze rodzimy...

 • ...), - Daniel Naborowski, najbardziej wszechstronnie wykształcony intelektualista wśród poetów barokowych, autor kultowej Krótkości żywota i wierszy gongorycznych takich jak Do tejże : Tym ma nad...

 • ..., Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego oraz Daniela Naborowskiego.  Współcześnie rzadko słyszy się o takim określeniu wobec poetów, jednak z uwagi na erudycyjną twórczość można by za zbliżonego do tego ideału...

 • ...głównie na kontrastach znaczeniowych. Przykłady wierszy wykorzystujących antonimy: "Krótkość żywota" Daniela Naborowskiego, "Do trupa" Jana Andrzeja Morsztyna. Oprócz antonimów wykorzystywali antytezy...

 • ..., wynikającego z nieuchronności śmierci i niepewności sytuacji egzystencjalnej. Poezja metafizyczna pojawia się również w twórczości Daniela Naborowskiego, unikającego skrajnych nastrojów...

 • Nowa lista lektur dla liceum i technikum

  ...świętych" (fragmenty). Na liście są też wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński; "Pamiętniki" (fragmenty) Jana Chryzostoma Paska, "Hamlet...

 • Lista lektur

  Poziom podstawowy: 1. LITERATURA POLSKA Bogurodzica w kontekście poezji redniowiecznej Jan Kochanowski - fraszki, pieni i treny (wybor) Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy Daniel Naborowski - wybór wierszy Wacław Potocki - wybór wierszy Ignacy Krasicki - bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny Adam Mickiewicz - Romantyczność Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz Adam Mickiewicz - Dziady cz...