• Informacje na temat:

  nad niemnem

Artykuły na temat: nad niemnem
 • Nad Niemnem Eliza Orzeszkowa pisała w konkretnym celu - chciała przypomnieć o powstaniu styczniowym. Wiązało się to z tym, że premiera jej książki przypadała w przededniu 25. rocznicy jego wybuchu.

 • Korczyn Benedykt Korczyński - to właściciel majątku Korczyn, syn zmarłego Stanisława i brat Andrzeja (zginął w powstaniu w 1863 roku), Dominika (osiedlił...

 • "Nad Niemnem" - Eliza Orzeszkowa

  .... Po osiemdziesięciu latach osada rozwinęła się niezwykle. Król Zygmunt August, w nagrodę za trud i ogromną pracę, nadał Janowi i Cecylii tytuł szlachecki i nazwisko Bohatyrowiczowie, pozwolił im używać...

 • Nad Niemnem to lektura, która ma przypominać o czasach legendarnych, gdy pracowitość stanowiła taką cnotę, że nagradzano ją nobilitacją. Dlatego bohaterowie, niczym w legendzie, dzielą się wyraziście na tych dobrych i tych złych. A kryterium podziału stanowi pracowitość oraz patriotyzm lub ich brak.

 • ...miłości Justyna zmienia się. To ona pozwala jej odnaleźć swoje miejsce w świecie, dzięki niej staje się dojrzałą kobietą pragnącą dzielić trudy życia z ukochanym.  Miłość Jana i Justyny wznosi się ponad podziałami i konfliktami rodzinnymi, jest tożsama z więzią duchową. "Nad Niemnem" łączy wątek miłosny z wątkiem ideowym. Według pisarki miłość powinna posiadać wymiar patriotyczny. Pojednanie dworu...

 • ...zim i jesieni przeminęło nad tym pagórkiem wznoszącym się nad jeziorem jałowych piasków, w zamkniętym kole starego boru! Ileż przez ten czas przeniosło się po świecie hucznych, tryumfalnych, wesołych(...) domowych; wojownicy, z chwałą na czołach nieśli zwycięskie sztandary; po cmentarzach płonęły pochodnie żałobnych parad i kwitły róże kochającymi dłońmi zasadzone. Tu, nad tym grobem, wiecznie było...

 • ..."Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej to powieść realistyczna. Przeważa w niej element opisowy, który jest często poetycki. Pisarka stopniowo wprowadza czytelnika...

 • Powstanie styczniowe w powieści Elizy Orzeszkowej to przeszłość, która niewątpliwie wpłynęła na charaktery dojrzałych bohaterów utworu. Andrzej Korczyński i Jerzy Bohatyrowicz razem walczyli i zginęli w powstaniu w 1863 roku.  Pisarka zwraca tu uwagę na demokratyczny aspekt ów powstania, kiedy to między szlachtą a chłopami zapanowała równość. Zbiorowa mogiła w nadniemeńskim lesie jest symbolem...

 • ...), "Romantyczność" Adama Mickiewicza (spór pokoleniowy), "Lalka" Bolesława Prusa (konflikt wewnętrzny głównego bohatera powieści).  Motyw przyrody - opisy nadniemeńskich krajobrazów zajmują dużo miejsca w powieści(...) ponad podziałami i konfliktami rodzinnymi, jest tożsama z więzią duchową. Motyw ów przeplata się często w różnorodnych utworach. Warto wymienić choćby: "Romeo i Julia" Williama Szekspira, "Dziady...

 • Benedykt Korczyński jest reprezentantem pokolenia romantyków walczącego w powstaniu styczniowym w 1863 roku. Popada on w konflikt ze swym synem Witoldem,...

Dyskusje na temat: nad niemnem