• Informacje na temat:

  naddunajskie kultury

Artykuły na temat: naddunajskie kultury
 • ...poprawę sytuacji bez zmiany modelu życia i dominującego wzoru kultury, a to właśnie one są odpowiedzialne za zacofanie i niedostatek. Im bardziej tradycyjnie, staroświecko i zaściankowo, tym mniej...

 • Wyjątkowo cenne przedmioty ze złota i brązu, pochodzące według wstępnych ocen archeologów z XX wieku przed n.e., odkryto w okolicach naddunajskiego miasta Swisztow. Znalazł je bezrobotny miejscowy mieszkaniec.

 • Ludzkie kości w grobowcach sprzed 6 tys. lat

  .... Nieoczekiwanie natrafiono na cmentarzysko z okresu środkowego neolitu - ludności kultury pucharów lejkowatych - datowane na około pięć i pół do sześciu tysięcy lat temu - wyjaśnił Florek. Odkryto tam(...) brzuścem i szeroko rozwiniętym kołnierzem wyglądającym jak lejek. Ludność kultury pucharów lejkowatych zajmowała się głównie hodowlą, łowiectwem i rybołóstwem, uprawiała także zboże...

 • ...miejscu, wydawało się, że na peryferiach tej osady. Nieoczekiwanie natrafiono na cmentarzysko z okresu środkowego neolitu - ludności kultury pucharów lejkowatych - datowane na około pięć i pół do(...) i Podola. Jej nazwa pochodzi od glinianego naczynia, z baniastym brzuścem i szeroko rozwiniętym kołnierzem wyglądającym jak lejek. Ludność kultury pucharów lejkowatych zajmowała się głównie hodowlą...

 • ...trapezu były charakterystyczne dla kultury ceramiki linearnej z kręgu neolitycznych kultur naddunajskich, rozwijających się na terenach Europy Środkowej w okresie ok. 5500-4500 r. p.n.e., a młodsze groby pochodzą z okresu kolejnej neolitycznej kultury ceramiki kreskowanej, która zaczęła się rozwijać w okresie 4600-4400 r. p.n.e. Według R. Baly'ego, dalsze badania wyjątkowego stanowiska Bubenec...

 • Przetrwać! Czyli jak pod Krakowem i Limanową zatrzymano "rosyjski walec parowy"

  ...naddunajskiej. Tymczasem nieprzyjaciel nie zamierzał przerwać na dłużej działań ofensywnych, planując ponowny atak na Kraków. Raz jeszcze walczące armie miały podjąć niemal równoczesne natarcia. Tym razem(...) nacierających. Tym samym, nie mógł zostać spełniony podstawowy cel kampanii - szybkie zmiażdżenie oporu przeciwnika, zwycięskie zakończenie wojny, rozbiór monarchii naddunajskiej i rozszerzenie...

 • ...polskiego zdobyty pod Wiedniem ginął w puszczach bukowińskich i na stepach mołdawskich" - ocenił króla Władysław Konopczyński. Uporczywość starań o księstwa naddunajskie schorowanego Jana III uzmysławia...

Dyskusje na temat: naddunajskie kultury
 • Re: Niezwykłe znalezisko koło Jędrzejowa

  Ostatnio polscy, prawdziwi, archeolodzy coraz śmielej podnoszą, że kultury łuzycka i trzciniecka to kultury słowiańskie, a europejscy, że wszystkie kultury naddunajskie oraz kultura Vinca to kultury prasłowiańskie., a język słowiański, polski, należy do najstarszych języków tej części świata - paleolingwistyka.

 • Re: Archeolodzy znaleźli piece garncarskie sprzed ok. 3 tys. lat

  Faktycznie jesteś taki jak twój nick - gupi. Nie tylko łużycka, ale i trzciniecka to kultury słowiańskie. A jeszcze przedtem kultury naddunajskie i poprzedzajaca je kultura Vinca (czyt. Vincza)i prawdopodobnie kultura Starczewo, apologeto kłamstw watykanizmu i cesarstwa rzymskiego