• Informacje na temat:

  nagana sędziego

Artykuły na temat: nagana sędziego
 • Nagana - to prawomocna już kara dyscyplinarna dla warszawskiego sędziego Jakuba I. za to, że używał wulgarnych słów przy policjantach i odmówił poddania się badaniom na alkomacie, gdy po spożyciu alkoholu dostał się na mecz w 2009 r. na Stadionie Śląskim.

 • ...- Nagana - to prawomocna już kara dyscyplinarna dla warszawskiego sędziego Jakuba I. za to, że używał wulgarnych słów przy policjantach i odmówił poddania się badaniom na alkomacie, gdy po spożyciu alkoholu dostał się na mecz w 2009 r. na Stadionie Śląskim.

 • ...najsurowszej z możliwych dla sędziego kar - czyli złożenia z urzędu sędziego - przestrzegała sędzia Skowrońska-Bocian. Kary dyscyplinarne dla sędziego - to w kolejności: upomnienie, nagana(...) i prokuratury nie licuje z godnością sędziego. Jej działania uznali za pieniactwo, które nie przystoi sędziemu. Obrońca sędzi wnosił o uznanie jej za niewinną; przekonywał, że jest to "zadawniony spór...

 • Komisja przyjęła poprawki dot. wygaszania mandatu sędziego

  Komisja ustawodawcza przyjęła poprawki do nowelizacji ustawy o TK, autorstwa PiS, w myśl których Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie stwierdzało wygaśnięcia mandatu sędziego TK, tylko przygotowywało do Sejmu wniosek o wygaśnięcie mandatu sędziego.

 • Poprawki PiS ws. wygaszania mandatu sędziego TK przyjęte przez komisję ustawodawczą

  Komisja ustawodawcza przyjęła część poprawek do nowelizacji ustawy o TK, autorstwa PiS. Zgodnie z nimi Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie stwierdzało wygaśnięcia mandatu sędziego TK, tylko przygotowywało do Sejmu wniosek o wygaśnięcie dokumentu.

 • Sędzia ukarana za niedokładne zbadanie sprawy

  ...od Skarbu Państwa. Wydalenie z zawodu to najostrzejsza kara dyscyplinarna dla sędziego. Inne kary to: upomnienie, nagana, przeniesienie na inne stanowisko lub do innego sądu. Orzeczenie sądu(...) najmniejszych przeszkód przewidzieć cel działania stron ugody, jej sprzeczność z przepisami prawa. Mamy do czynienia z rażącym niedbalstwem po stronie sędziego. Nie znaleźliśmy w istocie żadnych okoliczności...

 • Poświadczyła prawdziwość sfałszowanego weksla, będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Lidia Bagińska, wybrana z rekomendacji Samoobrony, ma dziś zostać zaprzysiężona na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 • Sędzia Tuleya zmienił zdanie. Nie będzie zawiadomienia o przestępstwie

  ...orzeczenia przysługuje zażalenie do trzyosobowego składu Sądu Najwyższego - ten wyrok jest ostateczny. Możliwe do orzeczenia przez sąd kary dyscyplinarne dla sędziego to w kolejności: upomnienie, nagana(...) największego stalinizmu" - dodał sąd. "Tuleya nie naruszył prawa" PiS i SP chcą, by poniósł on za to odpowiedzialność dyscyplinarną, a nawet karną. PO i SLD bronią sędziego i mówią, że jest celem...

 • ...prezesa gdańskiego sądu może dojść w ciągu dwóch tygodni. Jak tłumaczył Hibner, postępowania wyjaśniające, jeżeli sprowadzają się do przejrzenia dokumentów i przyjęcia wyjaśnień od sędziego, trwają(...) sprawy. Od jego werdyktu przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. Możliwe kary to (w kolejności): upomnienie, nagana, usunięcie z pełnionej funkcji, przeniesienie na inne stanowisko oraz usunięcie...

 • To najsurowsza z dyscyplinarnych sankcji, jakie przewiduje ustawa o ustroju sądów. Orzeczono ją, bo sędzia Zyzik trzykrotnie wcześniej za takie same przewiny była karana: upomnieniem, naganą i karnym przeniesieniem z sądu w Krakowie do Włoszczowy. W tym roku sąd dyscyplinarny I instancji uznał, że sędzię należy usunąć z wymiaru sprawiedliwości, orzekając tzw. złożenie sędziego z urzędu. Została...

Dyskusje na temat: nagana sędziego
 • Re: Wiceszef MS o wyroku ws. sędziego Topyły: Zdumiewające

  Woś.Upomnienie lub nagana jest karą za czyn.Ale skoro czynu zabronionego nie było to uniewinnienie jest zasadne-prawniku z bożej łaski.

 • Re: Dyskusja o kandydatach do KRS i wyroku SN ws. sędziego Topyły

  Za kradzież 50 zł nie wyrzuca się człowieka z zawodu. Kradzież 50 zł jest przewinieniem, należy się jakaś nagana, czy upomnienie i jakaś grzywna 500, czy 1000 zł - po sprawie.

 • Re: Rewolucja w kodeksie karnym. Wiceminister o szczegółach

  Nadal będzie problem dopóki nie zmienia przepisów. Od biegłego wymagają więcej niż od sędziego. Biegły w swojej ocenie Nie Ma Prawa pomylić się bo za to może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Natomiast sędzia jeżeli pomylił się grozi ew. nagana.

 • Re: Sąd Najwyższy będzie respektował orzeczenia TK

  Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych i uchybienia godności urzędu, sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie na inne miejsce służbowe, złożenie sędziego z urzędu.

 • Re: ​"DGP": Bunt sądów. Nie będą stosować wyroków Trybunału

  Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych i uchybienia godności urzędu, sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie na inne miejsce służbowe, złożenie sędziego z urzędu.

 • Re: ​Były burmistrz Salonik już na wolności

  Unas za alimenty i batonika tyle jest ale jak kraść to miliony wtedy tylko nagana z wpisem do akt i zła mina sędziego

 • Re: ​Wydział Prawa UW o rażących naruszeniach konstytucyji

  , 2) nagana, 3) usunięcie ze stanowiska sędziego Trybunału. Artykuł 11 Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału stwierdza Zgromadzenie Ogólne na skutek: 1) zrzeczenia się stanowiska sędziego Trybunału, 2) stwierdzenia orzeczeniem komisji lekarskiej trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego Trybunału z powodu choroby, ułomności lub upadku sił, 3) skazania prawomocnym

 • Re: ​Sąd uniewinnił W. Frasyniuka ws. wprowadzenia w błąd policjanta

  przed sadem, że był roztargniony, bo ma trudne życie i odpowiedzialną pracę (powołując się na casus pewnego sędziego, którego poznała cała Polska i który podobno bez problemów orzeka), tak od dziś każdy może sobie robić jaja z policji i domagać się bezkarności powołując się na przypadek Władysława. Czasem nawet symboliczna kara, choćby nagana jest wymagana, żeby nie sprawiać wrażenia, że można

 • kara dla sędziego

  Jeżeli sędzią w tym procesie był mężczyzna, to on powinien być ukarany. Jeżeli była to kobieta ,to można zrozumieć. Pewnie w tej grupie zawodowej są kobiety , które mają duże kompleksy. Takie jest życie.

 • Re: mmm

  Sędziego ???