• Informacje na temat:

  napoleon iii

Artykuły na temat: napoleon iii
 • Napoleon powraca

  Z okazji 200 rocznicy oblężenia Twierdzy Koźle przez wojska Napoleona, miasto przygotowało cały szereg atrakcji. Uroczyste obchody zapowiadają się bardzo ciekawie. Oto program imprez zaplanowanych od 21 do 23 września.

 • Irlandzki legion Napoleona

  Wilhelma III. Zesłano wówczas pięciuset do pracy przymusowej w kopalniach śląskich, a w czasie zmagań z Napoleonem wcielono do pruskiej armii. Część z nich, dezerterów z przymusowego wojska, zasiliła(...) Irlandzkiego Wielkiej Armii Cesarza Napoleona I sprali bowiem wówczas i to, co chwalebne, bez miłosierdzia naszych odwiecznych "przyjaciół inaczej", Niemców i Rosjan. W dodatku obie te nacje za jednym...

 • Jan III Sobieski zamiast Bonapartego w hymnie Polski?

  Przewodniczący Komitetu Budowy pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu Piotr Zapart wystąpił z pomysłem zmiany fragmentu tekstu hymnu Polski. Według niego fraza "Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy" powinna brzmieć: "Dał nam przykład Jan Sobieski jak zwyciężać mamy".

 • Kodeks Napoleona został przyjęty w 1804 r. Był pierwszym cywilnym kodeksem epoki kapitalizmu zrywającym z feudalnymi zasadami.

 • Zdobiona złotem szabla Napoleona, którą Bonaparte miał w czasie zwycięskiej bitwy pod Marengo, została w niedzielę sprzedana na aukcji pamiątek cesarskich w Fontainebleau za 4,8 mln euro.

 • Konstytucja Księstwa Warszawskiego obowiązywała w latach 1807 - 1815. Została nadana w lipcu 1807 r. przez Napoleona w Dreźnie.

 • Oryginał Kodeksu Napoleona, obraz "Odwrót Napoleona spod Moskwy" Jerzego Kossaka oraz broń i elementy umundurowania uczestników wojny francusko-rosyjskiej 1812 roku znajdą się na wystawie "Wojna 1812 r." czynnej od wtorku w stołecznym Muzeum Niepodległości.

 • Fakty z Twojego Miasta: Walewice i romans wszech czasów

  Bonaparte. To był Aleksander Colonna-Walewski, późniejszy ambasador Francji w Wielkiej Brytanii i minister spraw zagranicznych Napoleona III. Ale od początku…(...)Do tej pory historycy nie są pewni, czy Napoleon Bonaparte gościł w pałacu szambelana króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Anastazego Walewskiego. Według informacji pracowników pałacu, cesarz...

 • Polacy jako pierwsi Europejczycy zdobyli Kreml

  ...9 października 1610 roku dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego polskie chorągwie tryumfalnie wjechał na moskiewski Kreml. Było to wydarzenie o wielkiej wadze historycznej. Przed nami przyszłą stolicę Rosji zdobyli jedynie w 1382 roku Mongołowie, po nas - przy współudziale wojsk polskich - w 1812 roku Napoleon Bonaparte.

 • Pasjonat historii znalazł w lesie i przekazał do Muzeum w Ostródzie grot włóczni, pochodzący prawdopodobnie z III-IV wieku. To kolejna zabytkowa broń, którą odkrył - rok wcześniej znalazł unikatowy miecz typu spatha z późnego okresu wpływów rzymskich.

Dyskusje na temat: napoleon iii