• Informacje na temat:

  naruszewicz adam

Artykuły na temat: naruszewicz adam
 • ...1796 - zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, historyk, uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, redaktor "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", nadworny poeta króla...

 • ...1796 - zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, historyk, uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, redaktor "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", nadworny poeta króla...

 • ...- Podralski 9:2. Kolejność: 1. Rządkowski; 2. Podralski; 3. Naruszewicz i Szulpin (trenerzy: Katarzyna Zakrzewska i Adam Kaszubowski). Startowało 68 zawodników. Drużynowo - półfinały: UKS Atena Gdańsk(...) Naruszewicz, Dawid Wójcik; trenerzy Katarzyna Zakrzewska i Adam Kaszubowski. UKS Atena II (Jędrzej Krukowski, Mikołaj Rudnicki, Kacper Skrzypkowski, Marcin Wyganowski) zajął 4. miejsce. Startowało 16 drużyn...

 • Dwunastu złotych apostołów z Nieświeża

  ...bezpośrednie relacje świadków, i to nie byle jakich. Jeden z nich - to bp Adam Naruszewicz (1733-1796), współpracownik Stanisława Augusta, nadworny historyk, poeta i pisarz. Druga relacja jest(...), współczesny księciu Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841), znany poeta, pisarz, historyk, adiutant ks. Adama K. Czartoryskiego, zauważył: "Cóż mówić o skarbach, o 12 apostołach ulanych ze złota, o bogatych...

 • ..., przyjmował ich na tzw. obiadach czwartkowych. Wśród wybitnych Polaków czasów stanisławowskich wymienić należy choćby historyka Adama Naruszewicza, pisarzy: Franciszka Karpińskiego, Ignacego Krasickiego czy...

 • ...1752 - urodził się Franciszek Zabłocki, poeta i komediopisarz polski epoki oświecenia. Należał do młodszej generacji pisarzy stanisławowskich, która odegrała główną rolę w okresie Sejmu Czteroletniego. W wieku 21 lat znalazł się w Warszawie, gdzie dzięki poparciu Adama Naruszewicza i Adama K. Czartoryskiego otrzymał stanowisko protokólanta Komisji Edukacji Narodowej. Współpracował z pismem...

 • ...i niesprawiedliwości". Taki obraz polskiego króla przetrwał prawie do końca XIX w. Każdy z kolejnych kronikarzy i historyków, z Adamem Naruszewiczem i Joachimem Lelewelem na czele, powtarzał insynuacje(...) i ukarawszy występek, powrócił do kraju". Czy tak postępuje "zlęknione i leniwe zwierzę"? Pozostaje do wyjaśnienia zarzut braku reakcji na ludzką krzywdę. Ten sam Adam Naruszewicz, który, za Długoszem...

 • ...narodu polskiego" Adama Naruszewicza. Wystawa została zorganizowana w 900 lat od spisania najstarszej, znanej polskiej kroniki przez Anonima - zakonnika benedyktyńskiego goszczącego na dworze...

 • ...popełniła zdrady". 1796 - zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, historyk, uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, redaktor "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", nadworny poeta króla Stanisława Augusta, autor...

 • Kadłubek, Jan Długosz i plejada sławnych historyków z Joachimem Lelewelem i Adamem Naruszewiczem na czele. W ich przekazach brak wzmianek o wówczas panującym. Choć nie do końca. Długosz na przykład...

Dyskusje na temat: naruszewicz adam
 • Re: Postanowienie Andrzeja Dudy o wysłaniu żołnierzy do Rumunii i Łotwy

  Tak ? To czemu biskup Adam Naruszewicz pisał trzy do tej konstytucji. Lewak naucz się historii.

 • Re: PiS chce wyjaśnienia finansowania strony misiewicze.pl

  Adam Tadeusz Stanisław Naruszewicz polski jezuita, biskup smoleński w latach 1788-1790, biskup łucki w latach 1790-1796

 • Re: Duda: Polacy są dumni z przynależności do świata chrześcijańskiego

  w szczególności dumni mogliby być targowiczanie (prymas Michał Jerzy Poniatowski, biskup chełmski Wojciech Skarszewski, biskup żmudzki Jan Stefan Giedroyć, biskup poznański Antoni Onufry Okęcki, biskup łucki Adam Naruszewicz i biskup wileński Ignacy Jakub Massalski)

 • Re: ​Biskupi Kościołów ewangelickich w Polsce apelują do Sejmu

  Dodałbym jeszcze, że Targowicę poparli dostojnicy kościoła rzymsko - katolickiego : prymas Michał Jerzy Poniatowski, biskup chełmski Wojciech Skarszewski, biskup żmudzki Jan Stefan Giedroyć, biskup poznański Antoni Onufry Okęcki, biskup łucki Adam Naruszewicz i biskup wileński Ignacy Jakub Massalski.

 • Re: Premier dla "GP": Widzę ogromne pole do współpracy ze środowiskiem sędziowskim

  " Krytyk spraw cudzych, a sam w niczym niezganiony, Sędzia ma czyste ręce od łez i mamony. O cuda, cuda! o śliczne cuda! Kto ma pieniążki, niechaj je tu da....." Tak pisał ponad 200 lat temu Biskup Adam Naruszewicz i jakże jest to dziś aktualne

 • Re: Ksiądz Adam Boniecki w Tarnowie

  KOŚCIÓŁ W POLSCE TO 123 LATA NIEWOLI I ZABORÓW --- 7-iu biskupów i Prymas należeli do "Targowicy" (w proteście przeciw Konstytucji 3-go Maja) Po nazwisku : - 1. Prymas Michał Jerzy Poniatowski - 2.bp.Chełmski Wojciech Skarszewski, - 3. bp. Żmudzki Jan Stefan Giedroyć, - 4. bp. Poznański Antoni Onufry Okęcki, - 5. bp. Łucki Adam Naruszewicz, - 6.bp. Wileński Ignacy Jakub Massalski

 • Re: Mazurek: Życzyłabym sobie, żeby panowie wreszcie zeszli na ziemię

  1.Prymas Michał Jerzy Poniatowski, 2. bp. Chełmski Wojciech Skarszewski, 3. bp. Żmudzki Jan Stefan Giedroyd, 4. bp. Poznaoski Antoni Onufry Okęcki, 5. bp. Łucki Adam Naruszewicz, 6. bp. Wileoski Ignacy Jakub Massalski, 7. bp.Inflancki Józef Kossakowski, 8. bp. Przemyski Michał Sierakowski.

 • Re: ​Abp Głódź: Trwa przywracanie godności i chwały Żołnierzom Niezłomnym

  Zdrajcy po nazwisku :1. Prymas Michał Jerzy Poniatowski - 2.bp.Chełmski Wojciech Skarszewski, - 3. bp. Żmudzki Jan Stefan Giedroyć, - 4. bp. Poznański Antoni Onufry Okęcki, - 5. bp. Łucki Adam Naruszewicz, - 6.bp. Wileński Ignacy Jakub Massalski, - 7. bp.Inflancki Józef Kossakowski, - 8. bp. Przemyski Michał Sierakowski

 • Re: Czesi opodatkują odszkodowania dla Kościoła?

  Zwolennikami konfederacji byli: prymas Michał Jerzy Poniatowski, biskup chełmski Wojciech Skarszewski, biskup żmudzki Jan Stefan Giedroyć, biskup poznański Antoni Onufry Okęcki, biskup łucki Adam Naruszewicz, biskup wileński Ignacy Jakub Massalski, biskup inflancki Józef Kazimierz, biskup krakowski Feliks Turski, biskup płocki Krzysztof Hilary Szembek, biskup kujawski Józef Ignacy Tadeusz

 • Re: Burza wokół Sławoja Leszka Głodzia po doniesieniach "Rz" i Onetu

  Gorącymi zwolennikami konfederacji targowickiej byli: prymas Michał Jerzy Poniatowski, biskup chełmski Wojciech Skarszewski, biskup żmudzki Jan Stefan Giedroyć, biskup poznański Antoni Onufry Okęcki, biskup łucki Adam Naruszewicz, biskup wileński Ignacy Jakub Massalski, biskup inflancki Józef Kazimierz Kossakowski, biskup krakowski Feliks Turski, biskup płocki Krzysztof Hilary Szembek, biskup