• Informacje na temat:

  naruszewicz adam stanisław

Artykuły na temat: naruszewicz adam stanisław
 • ...1796 - zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, historyk, uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, redaktor "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", nadworny poeta króla...

 • ...1796 - zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, historyk, uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, redaktor "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", nadworny poeta króla...

 • ...​Czasy stanisławowskie to pojęcie odnoszące się do panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego - ostatniego króla Polski. Okres ten jest związany z licznymi reformami: ustrojowymi, społecznymi, oświatowymi i kulturalnymi. Z drugiej strony to czasy, w których doszło do rozbioru Polski.

 • Dwunastu złotych apostołów z Nieświeża

  ...bezpośrednie relacje świadków, i to nie byle jakich. Jeden z nich - to bp Adam Naruszewicz (1733-1796), współpracownik Stanisława Augusta, nadworny historyk, poeta i pisarz. Druga relacja jest(...) najważniejsze. Złote figury apostołów "wypłynęły na światło dzienne" w XVIII w., w powiązaniu z barwną - i nie jednoznaczną - osobą księcia Karola Stanisława Radziwiłła (1734-1790), X ordynata na...

 • ...i niesprawiedliwości". Taki obraz polskiego króla przetrwał prawie do końca XIX w. Każdy z kolejnych kronikarzy i historyków, z Adamem Naruszewiczem i Joachimem Lelewelem na czele, powtarzał insynuacje(...) i ukarawszy występek, powrócił do kraju". Czy tak postępuje "zlęknione i leniwe zwierzę"? Pozostaje do wyjaśnienia zarzut braku reakcji na ludzką krzywdę. Ten sam Adam Naruszewicz, który, za Długoszem...

 • ...narodu polskiego" Adama Naruszewicza. Wystawa została zorganizowana w 900 lat od spisania najstarszej, znanej polskiej kroniki przez Anonima - zakonnika benedyktyńskiego goszczącego na dworze(...) przełomu XV/XVI wieku do wieku XVIII, a uzupełnieniem wystawy są odlewy pieczęci królów polskich od Kazimierza Wielkiego po Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jedną z piękniejszych pieczęci miała królowa...

 • ...popełniła zdrady". 1796 - zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, historyk, uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, redaktor "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", nadworny poeta króla Stanisława Augusta, autor(...), krytyk muzyczny. 1893 - z powodu kiły układu nerwowego powodującej szaleństwo zmarł Guy de Maupassant, francuski pisarz. M (Leksykon śmierci) 1901 - urodził się Stanisław Rembek, pisarz ("Nagan...

 • Kadłubek, Jan Długosz i plejada sławnych historyków z Joachimem Lelewelem i Adamem Naruszewiczem na czele. W ich przekazach brak wzmianek o wówczas panującym. Choć nie do końca. Długosz na przykład(...) biskupa krakowskiego Stanisława zapłacił utratą tronu i wygnaniem z kraju. Kara nie dotknęła natomiast księcia Przemysła II, późniejszego króla, który dopomógł w opuszczeniu ziemskiego padołu swej...

Dyskusje na temat: naruszewicz adam stanisław
 • Re: PiS chce wyjaśnienia finansowania strony misiewicze.pl

  Adam Tadeusz Stanisław Naruszewicz polski jezuita, biskup smoleński w latach 1788-1790, biskup łucki w latach 1790-1796

 • Re: Arcybiskup Stanisław Gądecki o sukcesie filmu "Kler"

  . Żmudzki Jan Stefan Giedroyć, - 4. bp. Poznański Antoni Onufry Okęcki, - 5. bp. Łucki Adam Naruszewicz, - 6.bp. Wileński Ignacy Jakub Massalski, - 7. bp.Inflancki Józef Kossakowski, - 8. bp. Przemyski

 • Re: Arcybiskup Stanisław Gądecki o sukcesie filmu "Kler"

  . Żmudzki Jan Stefan Giedroyć, - 4. bp. Poznański Antoni Onufry Okęcki, - 5. bp. Łucki Adam Naruszewicz, - 6.bp. Wileński Ignacy Jakub Massalski, - 7. bp.Inflancki Józef Kossakowski, - 8. bp. Przemyski

 • Re: Kardynał Stanisław Ryłko w Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego

  ON NIE MORDOWAŁ A UTYLIZOWAŁ PROTOPLASTÓW PISIORSTWA KTÓRZY TE ŚCIERFA UWAŻALI ZA NARODOWYCH BOHATERÓW 7-iu biskupów i Prymas należeli do "Targowicy" (w proteście przeciw Konstytucji 3-go Maja) Po nazwisku : - 1. Prymas Michał Jerzy Poniatowski - 2.bp.Chełmski Wojciech Skarszewski, - 3. bp. Żmudzki Jan Stefan Giedroyć, - 4. bp. Poznański Antoni Onufry Okęcki, - 5. bp. Łucki Adam Naruszewicz

 • Re: Spór o Sąd Najwyższy

  Poniatowski, biskup chełmski Wojciech Skarszewski, biskup żmudzki Jan Stefan Giedroyć, biskup poznański Antoni Onufry Okęcki, biskup łucki Adam Naruszewicz i biskup wileński Ignacy Jakub Massalski(...)Parszywy dzień dla Polski... Historia zatoczyła koło... Cofnęliśmy się o 225 lat, kiedy to sprawujący najwyższe stanowiska w państwie (min generał artylerii koronnej Stanisław Szczęsny Potocki

 • Re: USA: Żydzi protestują przeciw „pisaniu na nowo historii o Holokauście”

  ustrojowych państwa. Jak ujawniły dokumenty ambasady rosyjskiej, zdobyte przez Polaków w czasie insurekcji warszawskiej 1794 – najbliższe otoczenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (nawet Adam(...) warszawskich zapoczątkował 25 lutego 1793 upadek Piotra Fergussona Teppera. Bankructwo Teppera i upadających w ślad za nim innych bankierów dotknęło także dwór Stanisława Augusta Poniatowskiego