• Informacje na temat:

    newerly igor

Artykuły na temat: newerly igor
  • Dla podkreślenia związku rodu Newerlych z regionem Puszczy Białowieskiej oraz przypomnienia twórczości jego członków władze Białowieży (Podlaskie) ogłosiły rok 2008 - "Rokiem Newerlych".

  • ...anioła śmierci - mówił przed laty pisarz i pedagog Igor Newerly, który przez wiele lat współpracował z Korczakiem. Cztery dni później - 22 lipca 1942 r. - rozpoczęła się akcja likwidacji getta...

  • ...urodził się Jarosław Abramow-Newerly, dramatopisarz, satyryk, syn pisarza Igora Abramowa-Newerlego. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W 1954 r. był współzałożycielem Studenckiego Teatru...

  • ...kapłan, związany z niezależnymi ośrodkami, był potem torturowany i utopiony pod Włocławkiem. 1987 - zmarł Igor Newerly, pisarz. 1995 - w Warszawie podpisano akt notarialny Bankowej Fundacji Kultury...

  • Literatura i literaci w czasach zniewolenia

    ...opuściła szeregi partyjne. Byli to m.in. Jacek Bocheński, Tadeusz Konwicki, Wacław Zawadzki, Igor Newerly, Roman Karst, Kazimierz i Marian Brandysowie, Julian Stryjkowski, Seweryn Pollak, Wiktor Woroszylski...

  • ...powstania Związku Polskich Korporacji Akademickich. W mieście działało 12 różnych korporacji studenckich. 1933 - w Warszawie urodził się Jarosław Abramow-Newerly, dramatopisarz, satyryk. Syn pisarza Igora...