• Informacje na temat:

  nowela

Artykuły na temat: nowela
 • Utwór Bolesława Prusa to nowela nawiązująca do klasycznego wzorca ów gatunku, stworzonego przez Giovanniego Boccaccia w "Dekameronie". Jest niewielkich...

 • Nowela - geneza narodzin gatunku Przywykło się przyjmować, że nowelę jako gatunek stworzył Giovanni Boccaccio, pisząc dzieło Dekameron , w którym zawarta jest nowela wzorcowa - Sokół . A jednak gatunek ten znany był już w starożytności. Pierwsze dzieła nowelistyczne tworzono w Azji Mniejszej, a najbardziej spopularyzowali ten gatunek Grecy.  Nowela grecka skupiała się głównie wokół...

 • Senat przyjął nowelę ustawy o IPN

  ..., w niebywały sposób podnieśliśmy wiedzę nt. polskiej prawdy historycznej - mówił środę podczas senackiej dyskusji nad nowelą ustawy o IPN premier Mateusz Morawiecki. To już druga nowela ustawy o IPN...

 • Wszystkie kluby poparły nowelę ustawy

  Państwa Polskiego. Ustawa weszła w życie 22 maja 1991 r. Nowela reguluje kwestię uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa - przewiduje przyznawanie ich dzieciom, których matki(...) odszkodowanie, a w razie śmierci tej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców. Nowela ustawy uchyla zapisy, że odszkodowanie takie nie zostaje przyznane w przypadku, gdy osoba ubiegająca...

 • Senat przyjął nowelę Kodeksu wyborczego

  ...kandydatów przedstawionych przez ministra ma być dwóch. Poprawka zapewnia też PKW możliwość odwołania szefa KBW przez PKW w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Nowela Kodeksu wyborczego...

 • Nowela dotycząca skargi nadzwyczajnej. Szczegóły projektu

  Skarga nadzwyczajna będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich, a asesorów sądowych będzie powoływał prezydent - to główne złożenia projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, który pojawił się na stronie Sejmu.

 • Prezydent podpisał nowelę Prawa łowieckiego

  ...​Osoby poniżej 18. roku życia nie będą mogli brać udział w polowaniu, myśliwi będą musieli przechodzić okresowe badania lekarskie, a minister środowiska będzie miał większy nadzór nad PZŁ - m.in. takie rozwiązania przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela Prawa łowieckiego.

 • Prezydent podpisał nowelę ustaw o referendum

  O podpisaniu nowelizacji przez prezydenta poinformowała w środę Kancelaria Prezydencka. Nowela, dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2017 r. TK - jak przypomniała(...). nowela wprowadza możliwość wznowienia postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie "referendalnym" w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp...

 • Sejm uchwalił nowelę ustaw sądowych

  Za nowelizacją ustaw głosowało 236 posłów, 149 było przeciw, 26 wstrzymało się od głosu. Nowela trafi teraz pod obrady Senatu. Opozycja zwraca uwagę na zachowanie marszałka Kuchcińskiego, który miał(...)" wyrażania zgody na dalsze sprawowanie urzędu przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku, w którym przechodzi w stan spoczynku, i przekazanie tej kompetencji KRS. Nowela wprowadza...

 • Senat przyjął nowelę Kodeksu wyborczego

  ...rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nowela Kodeksu wyborczego skraca też procedurę sądowo-administracyjną w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze. Skargi na te(...) rejestracji kandydatów w wyborach". Prezes sądu, który wydał takie orzeczenie, będzie zobowiązany do jego "niezwłocznego przesłania" do PKW. Nowela uwzględnia również wyborcę niepełnosprawnego...

Zdjęcia na temat: nowela
Wideo na temat: nowela
Dyskusje na temat: nowela