• Informacje na temat:

  pacta conventa

Artykuły na temat: pacta conventa
 • Pacta conventa to umowa podpisywana na sejmie koronacyjnym przez nowo wybranego w drodze wolnej elekcji króla Rzeczypospolitej.

 • ...austriacki i Henryk d’Anjou z rodu Walezjuszy, młodszy brat króla Francji. Artykuły henrykowskie i pacta conventa Aby uzyskać tron Henryk Walezy złożył obietnicę zachowania dotychczasowego ustroju Rzeczypospolitej (tzw. Artykuły henrykowskie) oraz zapewnił pacta conventa , czyli pakiet własnych zobowiązań wobec wyborców. Artykuły henrykowskie miały charakter norm podstawowych dla ustroju...

 • .... Interrex zwoływał sejm konwokacyjny, na którym podejmowano decyzję o czasie i miejscu wyboru nowego króla, a także ustalano "pacta conventa", czyli zobowiązania władcy wobec państwa i ludności...

 • Elekcja Po ucieczce Henryka Walezego do Francji w 1574 r., szlachta stanęła przed koniecznością wyboru nowego króla w drodze wolnej elekcji. Walka rozegrała się pomiędzy cesarzem Maksymilianem II a Anną Jagiellonką, faktycznie zaś Stefanem Batorym, który miał pełnić rolę jej opiekuna.  Do Krakowa szybciej dotarł Batory, po drodze zaprzysięgając pacta conventa w Meggeszu. 1 maja 1576

 • Michał Korybut Wiśniowiecki urodził się w 1640 r. Był synem wojewody ruskiego, księcia Jeremiego Wiśniowieckiego oraz Gryzeldy Zamoyskiej. Kandydatura Michała Korybuta Wiśniowieckiego została wysunięta przez Andrzeja Olszowskiego - biskupa chełmińskiego i podkanclerzego koronnego. 19 czerwca 1669 r. został wybrany królem na sejmie elekcyjnym, w lipcu zaprzysiągł pacta conventa , a 29 września...

 • Festiwal "Wielkie Organy w Archikatedrze"

  Chrzciciela stanowi jedno z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej Polski. W jej murach wygłaszał kazania ksiądz Piotr Skarga, Władysław IV Waza zaprzysiągł swoje pacta conventa. Do dziś odbywają...

 • ...tronu. Od roku 1573 królowie byli wybierani w drodze wolnej elekcji przez ogół szlachty na sejmach elekcyjnych. Nowo wybierani królowie podpisywali pacta conventa - potwierdzenie praw szlachty oraz...

 • Świętujemy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

  ...silnym sprzeciwie szlachty, która oprotestowała przede wszystkim pomysł zniesienia elekcji tronu poprzez zastąpienie go jego sukcesją (było to sprzeczne z umową pacta conventa, dołączoną do artykułów(...) z zaprzysiężonymi przez Stanisława Augusta paktami conventami. Wskazywali także na niezgodny z regulaminem tryb obrad nad projektem konstytucji. Król przemawiał trzykrotnie, wskazując pilną konieczność...

 • ​227 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

  ...z umową pacta conventa, dołączoną do artykułów henrykowskich z 1573 r.). Jak pisze Szyndler, w trakcie obrad Sejmu przeciwnikom reform grożono śmiercią, a posła kaliskiego Jana Suchorzewskiego kopano(...) z zaprzysiężonymi przez Stanisława Augusta paktami conventami. Wskazywali także na niezgodny z regulaminem tryb obrad nad projektem konstytucji. "Król przemawiał trzykrotnie" "Król przemawiał trzykrotnie...

 • 226 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja. Pierwszą w Europie, drugą na świecie

  ...sprzeczne z umową pacta conventa, dołączoną do artykułów henrykowskich z 1573 r.). Jak pisze Szyndler, w trakcie obrad Sejmu przeciwnikom reform grożono śmiercią, a posła kaliskiego Jana Suchorzewskiego(...) tronu, co jest niezgodnie z zaprzysiężonymi przez Stanisława Augusta paktami conventami. Wskazywali także na niezgodny z regulaminem tryb obrad nad projektem konstytucji. Król podniósł rękę, bo chciał...

Dyskusje na temat: pacta conventa