• Informacje na temat:

  państwa ententy

Artykuły na temat: państwa ententy
 • 100 lat temu w Paryżu rozpoczęła się konferencja pokojowa kończąca I wojnę światową

  Równe 100 lat temu, w Paryżu rozpoczęła się konferencja pokojowa kończąca I wojnę światową Wzięły w niej udział tylko państwa zwycięskie. Efektem obrad był traktat wersalski, podpisany pomiędzy Niemcami i państwami ententy 28 czerwca 1919 r. Dzięki niemu Polska odzyskała większość ziem utraconych na rzecz Prus w I i II rozbiorze.

 • I wojna światowa to konflikt zbrojny w latach 1914 - 1918 pomiędzy krajami ententy (Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami, USA) a państwami centralnymi (Austro-Węgrami, Niemcami, Turcją i Bułgarią).

 • Duda: To dzięki powstańcom II RP odzyskała Wielkopolskę

  ...potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 roku. W myśl jego ustaleń front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo...

 • ...1919 - naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na wypadek choroby. Był to pierwszy polski akt prawny dotyczący...

 • ...1919 - naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na wypadek choroby. Był to pierwszy polski akt prawny dotyczący...

 • ...cywilną, zaś 16 listopada wystosował depeszę do państw Ententy, w której informował o powstaniu niepodległego państwa polskiego obejmującego wszystkie wyzwolone ziemie polskie.(...) rozpad Austro-Węgier powstał system wielopolarny z Francją i Anglią jako państwami dominującymi oraz Niemcami i Rosją jako państwami pokonanymi i rewizjonistycznymi, zmierzającymi do zmiany status...

 • Pod znakiem Białego Lwa

  Współpraca militarna Polski, Czech i Słowacji może wydawać się współcześnie czymś oczywistym, państwa te należą do NATO i tym samym związane są ścisłym sojuszem wojskowym. Jednak w niespokojnych czasach pomiędzy I a II wojną światową sprawy wyglądały zupełnie inaczej. Mało znany, a zasługujący na przypomnienie epizod, kiedy to Czesi i Słowacy z bronią w ręku stanęli u boku Polaków broniących się...

 • ...i państwa znanego jako PRL.

 • ..., ogrodzeń, numerów domów, prętów, kranów, rur, rynien itp. Za niezastosowanie się do rozporządzenia groziła kara do roku więzienia i 5 tys. marek grzywny. 1919 - Najwyższa Rada Państw Ententy...

 • Mogliśmy wygrać w 1939?

  Polska sprzymierza się z Hitlerem i idzie z nim na Moskwę. Albo tworzy koalicję z państwami bałtyckimi i Słowacją. Albo dogaduje się z Japonią i z dwóch stron atakuje ZSRR. Albo...

Dyskusje na temat: państwa ententy
 • Re: ​Ambasador Azari dla "Rz": Relacje z Polską zależą od decyzji TK

  A to, co dzieje się na terenach polskich już od ustaleń "Konferencji Paryskiej" z 1919 roku nie jest napaścią na Polskę? Poczytaj sobie o naciskach i żądaniach żydowskich na państwa Ententy! Dowiedz się za czyją sprawą Anglia i USA sprzeciwiły się ustaleniom komisji Cambona a później pisz o obronie.

 • Re: Sekretarz generalny NATO: Berlin w zasięgu nowych rosyjskich rakiet

  Ciekawy był wczoraj w tv dokument ze zdjęć archiwalnych pokazujący jak na prawdę rodziła się nasza niepodległość i to, że nie załatwiono tego jednym papierkiem, tylko walki o każdy kawałek ziemi trwały do 1921 roku. Państwa Ententy wcale nie były tak jednoznacznie przychylne w sprawie utworzenia wolnej Polski i ustalenia jej granic.

 • Re: Brytyjskie laboratorium odrzuca oskarżenia Rosji

  Nagonka na Rosję przypomina rok 1918.Państwa Ententy, Anglia, Francja, Japonia uderzyły zbrojnie na Rosję Radziecką. Niemcy jawnie nie poparły tej interwencji, wcześniej, w Brześciu podpisały traktat pokojowy z Rosją.Ograniczyli się do wzniecenia buntu kozactwa i zajęcia obwodu dońskiego.Państwa zachodu kolejny raz prowokują do wojny, Polska niepotrzebnie wchodzi do tej brudnej

 • Re: Putin w obecności Merkel usprawiedliwiał pakt Ribbentrop-Mołotow

  Nieuku,Polacy odebrali tylko Czechom część tzw. Śląska Cieszyńskiego przyznanego nam przez państwa Ententy i stanowiącego terytorium etnicznie polskie,które Czesi podstępnie zajęli zbrojnie w 1918 r. Poczytaj sobie historię teraz,kiedy wcześniej spałeś na jej lekcjach

 • Re: Barbara Nowacka: Rządzący popełnili grzechy zaniechania, naiwności i dziecięcej złośliwości

  terytorium Galicji Wschodniej. Państwa Ententy i organy przez nie wyłonione (Rada Ambasadorów, Rada Ligi Narodów) do 14 marca 1923 uznawały Galicję Wschodnią za terytorium sporne, nie należące do państwa polskiego, nad którym suwerenność sprawują państwa Ententy na mocy traktatu pokojowego Ententy z Austrią. Ententa nigdy nie uznała również de iure Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W odniesieniu

 • Re: Andrzej Duda: Polacy, to naród, który się nigdy nie poddał

  Polski, uznany przez państwa Ententy za JEDYNĄ oficjalną reprezentację narodu polskiego i sprawujący polityczną kontrolę nad armią polską we Francji w czasie I wojny światowej". Więcej tutaj: dzieje

 • Re: Próba przed inscenizacją w Dobrym Mieście

  o storpedowanie polskiego ośrodka politycznego po stronie Ententy. Otóż, przebierającym się nieszczęśnikom i innym fantastom przypominam, że to Ententa wygrała wojnę, i dzięki temu Polska odzyskała(...) Polski bez Poznańskiego, Śląska, Pomorza i Kresów (które państwa te przekazały Ukrainie, Litwie i Białorusi w pokoju brzeskim), całkowicie uzależnionej od Niemiec. Jaką "wiedzę" trzeba posiadać, żeby

 • Re: Jest zakaz. Kapłani nie mogą mówić o polityce z ambony

  Skarbie: bolszewicy obalili Rząd Kiereńskiego ten zaś do władzy doszedł gdy Carska Rosja właściwie poniosła już klęskę a wojska carskie były juz zepchnięte wgłąb Rosji, zaś wynik wojny już wyraznie wskazywał ,ze zwycięstwo odniosa Państwa Ententy wraz USA lub w najlepszym przypadku dla Niemiec nastąpi jakiś "remis ze wskazaniem na Ententę" w obu tych przypadkach Carska Rosja była przegrana

 • Re: "XX wiek nie zna takiej zbrodni jak zbrodnia katyńska"

  Ententy i organy przez nie wyłonione (Rada Ambasadorów, Rada Ligi Narodów) do 14 marca 1923 uznawały Galicję Wschodnią za terytorium sporne, nie należące do państwa polskiego, nad którym suwerenność sprawują państwa Ententy na mocy traktatu pokojowego Ententy z Austrią. Ententa nigdy nie uznała również de iure Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W odniesieniu do terytorium Galicji Wschodniej

 • Re: Niemiecka prasa o 75. rocznicy zbrodni katyńskiej

  . Państwa Ententy i organy przez nie wyłonione (Rada Ambasadorów, Rada Ligi Narodów) do 14 marca 1923 uznawały Galicję Wschodnią za terytorium sporne, nie należące do państwa polskiego, nad którym suwerenność sprawują państwa Ententy na mocy traktatu pokojowego Ententy z Austrią. Ententa nigdy nie uznała również de iure Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W odniesieniu do terytorium Galicji