• Informacje na temat:

  paralelizm składniowy

Artykuły na temat: paralelizm składniowy
 • Paralelizm składniowy - definicja pojęcia, przykłady paralelizmu składniowego.

 • Paralelizm to najogólniej podobieństwo i równoległość. Jest podstawą istnienia poezji i może stanowić jej wyznacznik zarówno treściowo, jak i formalnie. Bo istnieje niejeden tzw. typ budowy paralelnej.

 • Epifora to jedna z figur retorycznych. Epifora jest określonym typem celowego powtórzenia. Epifora polega na powtórnym użyciu tego samego słowa, wyrażenia lub zwrotu w na końcu pewnej części wypowiedzi, np. wersu, zdania. Może być to powtórzenie dwukrotne lub wielokrotne. Epifora należy do składniowych środków stylistycznych, czyli stosowanych w zakresie budowy wypowiedzeń.

 • ...: ·         podniosły i patetyczny charakter ·         tematyka dotycząca rzeczy najwyższej wagi (treści patriotycznych, religijnych, itp.) ·         stroficzność, powtórzenia, paralelizm składniowy - z racji na...

 • ...oraz alegorii - obecność środków oddziałujących na emocje czytelnika - wielość zdań wykrzyknikowych i pytań retorycznych - paralelizm leksykalny oraz składniowy i symetria wielu fragmentów...

 • ...ekspresywnej wypowiedzi. Szczególnie popularna była w baroku, gdzie w poezji dworskiej łączona z wyliczeniem oraz gradacją i paralelizmem składniowym służyła poetom kunsztownym dla uzyskania tak pożądanego przez...

 • ..., paralelizm, powtórzenie, apostrofa, antyteza (przeciwstawienie), pytanie retoryczne, parenteza (wtrącenie), anakolut (zniekształcenie) 5. Środki stylistyczne polegające na odwołaniu się do określonych...

 • Poezja Wisławy Szymborskiej

  ..., paralelizm składniowy w drugiej z trzech sześciowersowych strof o różnej liczbie sylab. 

 • Fraszki, pieśni i treny Jana Kochanowskiego

  ...granic przeskoczyć się boi"). Pojawia się także paralelizm składniowy, powtórzenia, liczne apostrofy, wzmocnione w ostatniej strofie przez zastosowanie wykrzyknika.  Wiersz jest sylabiczny. Posiada(...), sława, Wszystko to minie jako polna trawa". Fraszka zawiera osiem wersów jedenastozgłoskowych, a także powtórzenia, paralelizmy. Zakończona jest puentą.  "Na młodość" Utwór jest dystychem (dwuwierszem...

 • ...chętnie sięgał po następujące środki językowe: - różne rodzaje metafor, np. hiperbolizacje łączone z anaforami lub innymi rodzajami paralelizmów składniowych, - kalambury, zaskakujące puenty...