• Informacje na temat:

  poezja

Artykuły na temat: poezja
 • Poezja lingwistyczna - wyjaśnienie terminu, cechy poezji lingwistycznej, przedstawiciele.

 • Poezja metafizyczna - definicja, cechy, przedstawiciele, przykłady.

 • Poezja miłosna - przegląd twórczości poetyckiej poświęconej miłości w wybranych epokach.

 • Wielki głód poezji

  ...: poezja i dobroć... i więcej nic...

 • Poezja Czesława Miłosza

  ...i poematów). Wokół poezji Czesława Miłosza Poezja Czesława Miłosza operuje sekwencjami obrazów poetyckich i naturalną frazą współczesnego języka mówionego. Charakteryzuje się obrazowością(...) cierpień rodaków. Poeta woła: "Zostawcie Poetom chwilę radości, Bo zginie wasz świat. Szaleństwo tak żyć bez uśmiechu". Poezja jest jednak sposobem ocalenia wartości etycznych, dla których wojna...

 • Poezja Wisławy Szymborskiej

  ...z kontrastowych zestawień. Operuje konceptem, pointą po mistrzowsku. Stosuje liczne metafory, które wyraźnie są jej ulubionym środkiem poetyckim.  Poezja Wisławy Szymborskiej uwolniona jest od politycznych(...) reprezentuje nurt filozoficzno - intelektualny (jej poezja bywa niekiedy zestawiana z twórczością Zbigniewa Herberta, z którą kojarzy się zwłaszcza na skutek filozoficznego oglądu rzeczywistości) liryki...

 • Poezja Bolesława Leśmiana

  ...ludowe. Elementami, które świadczą o ludowości poezji Leśmiana są między innymi: motywy wierzeń ludowych, stosowanie stylizacji językowej oraz dialektyzmów, bohater wywodzący się z ludu. Poezja Bolesława(...) humorystyczną, ironia i komizm nie były mu obce. Na twórcę ogromny wpływ wywarła poezja symboliczna, zwłaszcza francuska i rosyjska. Symbole w jego twórczości są wieloznaczne i nie sposób ich zastąpić...

 • Wacław Potocki urodził się w 1621 roku w Woli Łużańskiej pod Bieczem, zmarł na początku lipca 1696 roku w Łużnej pod Bieczem. Był poetą. Pochodził z rodziny ariańskiej, całe swe życie spędził gospodarując na roli.

 • Copernicus Festival: Nie ma poezji bez przypadku

  ...? - pytał Wojciech Bonowicz, prowadzący spotkanie zatytułowane "Nic dwa razy się nie zdarza. Poezja a przypadek". Drogi do poezji Doświadczenia Lebdy, Kornhausera i Jarniewicza różnią się. - Chyba(...), to ta poezja jest martwa, wiersz nie nadaje się do czytania. Natomiast wiersz, jeśli ma sens dla mnie, musi być wierszem, który zakłada ten przypadek, to że on mnie zaskoczy, to, że on przejmie...

 • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej z okazji Światowego Dnia Poezji zaprasza na wieczór pt. "Poezja Lejdis" z udziałem Marty Eloy Cichockiej, Joanny Mueler, Justyny Radczyńskiej, Joanny Wajs, Agnieszki Wolny-Hamkało. Prowadzenie: Darek Foks i Grzegorz Jankowicz. 18 marca 2008r., godz. 17:00, Pl. J. Piłsudskiego 5-6, sala spotkań.

Zdjęcia na temat: poezja
Wideo na temat: poezja