• Informacje na temat:

  pokój westfalski

Artykuły na temat: pokój westfalski
 • Śmierć w bardzo dziwnym mieście

  ...pokój westfalski, zawarty w 1648 r., umocnił jeszcze odrębność Baarle, pozostawiając je jako eksklawę okrojonych Niderlandów Hiszpańskich na terytorium Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów...

 • Wojna trzydziestoletnia: Okrutny konflikt, który spustoszył Europę

  ...stanowiła coś w rodzaju cezury w świadomości - dodaje. Pokój Westfalski Dopiero w połowie trzeciej dekady wojny strony konfliktów osłabły na tyle, że gotowe były zadowolić się dotychczasowymi zdobyczami(...). Właśnie w takim pragmatycznym duchu, przyjmując zasadę "cuius regio euius religio", Pokój Westfalski usankcjonował także równouprawnienie różnych wyznań.  - Tym samym stworzono fundament pokojowego...

 • ...i polemik prasowych" - napisał Krzemiński. Według niego, te wspólne punkty orientacyjne, które Niemcy i Polacy odmiennie odczytują, to: Grunwald, Pokój Westfalski, rozbiory Polski, ocena Prus...

 • Niemiecki dziennik ostro: Europa udławi się skąpstwem i hipokryzją

  ...których powstała Unia Europejska" - pisze Prantl. Publicysta podkreśla, że taki sposób myślenia oznacza cofnięcie się do czasów przed pokojem westfalskim. (wielostronny układ, który zakończył wojnę...

 • ​"Sueddeutsche Zeitung": Europa udławi się skąpstwem i hipokryzją

  ...przed pokojem westfalskim (wielostronny układ, który zakończył wojnę trzydziestoletnią 1618-48; zapewnił luteranom i kalwinom wolność wyznania).  Prantl pisze, że zasada ochrony godności człowieka...

 • Miraż miękkiej siły

  ...częścią globalnego społeczeństwa obywatelskiego? Tak się uważa. Chociaż podstawową jednostką porządku międzynarodowego jest wciąż autonomiczne państwo. Założenie, że żyjemy w epoce postwestfalskiego porządku (porządek westfalski to porządek autonomicznych, niezależnych państw - przyp. A.W.), jest fałszywe. Myślę, że jest wręcz odwrotnie: mamy obecnie neowestfalski porządek świata. Państwa takie, jak...

Dyskusje na temat: pokój westfalski