• Informacje na temat:

  polski korpus posiłkowy

Artykuły na temat: polski korpus posiłkowy
 • 65 lat temu wykonano wyrok śmierci na gen. "Nilu”

  ...65 lat temu, 24 lutego 1953 r. w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie komunistyczne władze wykonały wyrok śmierci na generale Emilu Fieldorfie. Do historii przeszedł jako generał „Nil”, dowódca Kedywu Komendy Głównej AK i organizacji „Nie” walczącej z sowiecką okupacją Polski.

 • Dzień 11 listopada od dwudziestu lat oficjalnie obchodzony jest w naszym kraju jako Narodowe Święto Niepodległości. Wybór tej daty dla upamiętnienia "nowego początku" Polski, po przeszło wieku politycznego niebytu, w roku 1989 był jednym z przejawów przywracania historycznej ciągłości Rzeczypospolitej, symbolicznym mostem łączącym II i III RP ponad półwiecznym okresem okupacji, kolaboracji...

 • ...- Polski Korpus Posiłkowy został oddany pod dowództwo niemieckie. Miał on być zaczątkiem armii polskiej tworzonej w Królestwie Polskim przez władze niemieckie. Utworzono zatem Polską Siłę Zbrojną, na czele której stanął gen. Hans Beseler. 1945 - 2. Korpus Polski zdobył Solaro i dotarł do kanału Lugo. 1945 - Delegatem Rządu na Kraj został Stefan Korboński. 1981 - w Nowym Jorku przedstawiciele...

 • ...- Polski Korpus Posiłkowy został oddany pod dowództwo niemieckie. Miał on być zaczątkiem armii polskiej tworzonej w Królestwie Polskim przez władze niemieckie. Utworzono zatem Polską Siłę Zbrojną, na czele której stanął gen. Hans Beseler. 1945 - 2. Korpus Polski zdobył Solaro i dotarł do kanału Lugo. 1945 - Delegatem Rządu na Kraj został Stefan Korboński. 1981 - w Nowym Jorku przedstawiciele...

 • ..., głównie z Galicji, którzy złożyli przysięgę, zostało przekazanych Austrii, która z resztek Legionów utworzyła Polski Korpus Posiłkowy pod dowództwem gen. J. Hallera. 1936 - w Krakowie odbył się pierwszy wawelski festiwal muzyczny. Był on transmitowany przez radio , również za granicę, do Niemiec i Anglii. Wystąpiła orkiestra Polskiego Radia i połączone chóry Towarzystwa Oratoryjnego...

 • Schumann, francuski pisarz, dziennikarz, polityk, inicjator utworzenia Zjednoczonej Europy. 1917 - Polski Korpus Posiłkowy został oddany pod dowództwo niemieckie. Miał on być zaczątkiem armii polskiej(...) Rynku krakowskim hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu. Prusy uległy sekularyzacji, z państwa zakonnego stały się świeckim księstwem podległym Polsce. 1831 - odbyła się zwycięska dla wojsk polskich...

 • Chwalebna zdrada: Rarańcza 1918

  ...zbrojnej, a za drutami obozów internowania (dokąd w większości trafili towarzysze broni z pozostałych brygad) niewiele można zdziałać. Polski Korpus Posiłkowy - bo taką nazwę otrzymała dowodzona przez(...) zatrzymani i rozbrojeni. W ciągu 16 lutego ujęto blisko 900 osób (wśród nich trzy sanitariuszki). Już po trzech dniach Polski Korpus Posiłkowy został oficjalnie rozwiązany, a blisko 3900 byłych jego...

 • W chwili wybuchu I wojny światowej w środowiskach niepodległościowych działających pod zaborem rosyjskim ożyły nadzieje na impuls w sprawie polskiej. Wydarzenia pod drugiej stronie frontu, powstanie i wejście do boju I Kompani Kadrowej, a wkrótce Legionów Polskich niejako zmusiło do działania Polaków, poddanych cara.

 • Śmierć, która do dziś budzi pytania. 75 lat temu zginął Władysław Sikorski

  ...4 lipca 1943 r. w katastrofie samolotu nad Gibraltarem zginął gen. Władysław Sikorski, współautor zwycięstwa nad Armią Czerwoną w 1920 r., premier II RP. W czasie II wojny światowej Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i szef rządu RP na uchodźstwie. Okoliczności jego śmierci do dziś budzą kontrowersje.

 • Austrii, która z resztek Legionów utworzyła Polski Korpus Posiłkowy pod dowództwem gen. J. Hallera. 1918 - gen. Józef Haller wydał w Moskwie rozkaz mobilizacyjny dla Polaków pozostających w armii(...) zamkiem Golubac w Serbii sześćdziesięcioletni Zawisza Czarny, polski rycerz i starosta spiski w służbie Zygmunta Luksemburskiego. Wierny do końca rygorom rycerskiego honoru odmówił ratowania go przed...