• Informacje na temat:

  postanowienia traktatu wersalskiego

Artykuły na temat: postanowienia traktatu wersalskiego
 • ...przedstawione do podpisania Polsce, Rumunii, Grecji, Czechosłowacji, a także Królestwu Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Mały traktat wersalski - postanowienia Warunkiem zawarcia traktatu(...) stycznia 1920 r. Na mocy małego traktatu wersalskiego Polska zobowiązywała się do poszanowania praw mniejszości obywatelskich, m.in. ochrony zdrowia i życia oraz swobody religijnej, swobody przyjmowania...

 • Traktat wersalski - kiedy został zawarty? Jakie były postanowienia?

  Pierwsze 26 artykułów traktatu wersalskiego zawierało postanowienia dotyczące powstania Ligi Narodów - organizacji międzynarodowej, której zadaniem był rozwój współpracy pomiędzy narodami, a także(...) w sprawie ochrony mniejszości narodowych. Traktat wersalski a inne porozumienia pokojowe Traktaty pokojowe z pozostałymi pokonanymi krajami już po zawarciu traktatu wersalskiego: w Saint...

 • 90 lat temu podpisano Traktat Wersalski

  ...28 czerwca 1919 r. w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy z Niemcami. Był on najważniejszym z układów kończących I wojnę światową, w której zginęło około 9 milionów żołnierzy, a około 20 milionów zostało rannych.

 • 100 lat temu w Paryżu rozpoczęła się konferencja pokojowa kończąca I wojnę światową

  ...sytuacji powojennej Niemiec. Zgodnie z zapisami traktatu wersalskiego Polska odzyskała większość ziem utraconych na rzecz Prus w I i II rozbiorze: większą część Wielkopolski i Prus Zachodnich(...) i Japonia. Państwa pokonane (Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja) nie zostały zaproszone na konferencję, przedłożono im jedynie jej postanowienia do podpisu. Nie brał w niej udziału także Związek...

 • Wirtuoz, mąż stanu, patriota

  W czerwcu minęła 99. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego pieczętującego powrót Polski na mapę Europy. Rok wcześniej Wielka Brytania, Francja i Włochy - zwycięskie państwa I wojny światowej - uznały powstanie wolnej Polski za warunek sprawiedliwego i trwałego pokoju na naszym kontynencie. Trudno sobie wyobrazić jak potoczyłyby się nasze losy, gdyby nie starania Ignacego Jana Paderewskiego...

 • ​Poczdam 1945: Wielka Trójka

  ...i polityczna z faszyzmem i nazizmem - wszystko to miało w ostatecznym rezultacie doprowadzić do rozsadzenia ładu wersalskiego i zniszczenia demokratycznych państw Zachodu. Stalin przekonany był bowiem...

 • Wolne Miasto Gdańsk formalnie nadal istnieje

  W Gdańsku są ludzie, którzy uważają, że Wolne Miasto Gdańsk do dzisiaj formalnie istnieje. Miasto powstało na mocy Traktatu Wersalskiego - strony, które go podpisały nie zawarły żadnej umowy, obalającej wcześniejsze postanowienia.

 • Mój list otwarty do Siergieja Andriejewa

  ...bękarta Traktatu Wersalskiego. Wasza Ekscelencjo! 'Uderzenie w Polskę ze strony Armii Czerwonej' - jak się wyraził minister Mołotow- kłóci się z Pana wersją historii 'o wejściu Armii Czerwonej...

 • ...armią niemiecką mogła jednak zniknąć, gdyby Berlinowi udało się przekreślić postanowienie traktatu wersalskiego w tej dziedzinie. Wartość przymierza z Francją stawała się zaś coraz bardziej wątpliwa...

 • Frontu Pomorskiego zimą 1920 r. egzekwowali postanowienia Traktatu Wersalskiego w sprawie przyznania Polsce Pomorza. Żołnierze polscy starli się wtedy kilkakrotnie z pruską strażą graniczną. Odtworzono...

Dyskusje na temat: postanowienia traktatu wersalskiego