• Informacje na temat:

  pruski zabór

Artykuły na temat: pruski zabór
 • Polska podzielona na liberalny Zachód i narodowy Wschód?

  ...". Niezupełnie słuszna jest też zdaniem Schullera teza, iż to dawny pruski zabór jest bardziej europejski i liberalny niż pozostała część Polski. Autor przyznaje, że Prusy były w XIX wieku "siłą(...) "preferują lokalizację w byłym zaborze pruskim". Schuller wymienia w tym kontekście fabrykę Volkswagena w Poznaniu, Toyoty pod Wrocławiem oraz Fiata i Forda pod Tychami. Jednak ludzie, którzy...

 • ...musimy żyć. Oprócz głupich szlachciurów, którzy brnęli w długi, pruski zabór wydobył też z Polski galerię wspaniałych, skutecznych w działaniu Polaków, i ich trzeba dziś naśladować. Trzeba iść drogą(...), Szyller, Biron etc.) podpisano układ pomiędzy nowo powstałym Księstwem Warszawskim a cesarzem Napoleonem. Sens układu był taki: cesarz, który na mocy z kolei zawartego wcześniej francusko-pruskiego pokoju...

 • Choinka musi być bogata. To ona zapewnia bogactwo na nadchodzący rok

  Na ziemie polskie tradycja ubierania choinki ta przywędrowała z dwóch stron. Stojąca choinka - to zabór pruski. Ewangelickie mieszczaństwo niemieckiego pochodzenia przyniosło drzewko w stojącej postaci. Ono na ziemiach polskich ma nie więcej jak dwieście lat - wyjaśnia Katarzyna Smyk. Pierwszą choinkę podobno ubrano w Alzacji, w Niemczech. Tam najpewniej trafiła ze starożytnego Rzymu, jako do...

 • Mały schron, wielka zagadka

  Nie wiadomo, co to za budowla oraz kto i po co ją wzniósł w Sosnowcu.

 • Jeszcze Polska nie zginęła!

  ...kultur, ale i cywilizacji musiała być tamta Polska! O ile zabory austriacki i pruski mogły raczej bez specjalnego problemu ze sobą współdziałać, to jednak ton młodemu państwu nadawał dawny zabór rosyjski...

 • ...zainteresował się rząd pruski. Do Królewca donoszono bowiem, że +przy ruinach zbiera się (...) wiele zabobonnego narodu z Polski i Prus, tak luterańskiego wyznania, jak i papieskiego(...) wszyscy oni pielgrzymują do tych ruin, ofiarują pewną ilość pieniędzy i woskowe figury+. Informowano też, że w pobliżu kaplicy trwa handel przynoszący kupcom niemały zysk. Nie podobało się królowi pruskiemu, że...

 • Irokez Murzyna

  ...skojarzyło mi się jeszcze z innymi wcześniejszymi epitetami. Na przykład pruski król Fryderyk Drugi nazwał naszą szlachtę "Irokezami północy", że  to niby jesteśmy tacy durni i dzicy. Zastanawiam się...

 • Powstanie, które wybuchło w końcu 1918 r., było drugim po wielkopolskim z 1806 r. udanym zrywem wolnościowym Polaków. Po 125 latach pruskiej władzy (nie licząc Księstwa Warszawskiego) uniezależniło Wielkopolskę od Niemiec.

 • Polskie miasto na Dzikim Zachodzie

  .... - Przyjeżdżajcie - obiecywał. - Ziemi pod dostatkiem, żadnych podatków, żadnej branki do pruskiej armii, klimat cudowny, uprawiać można ile się chce, by wyżywić siebie i rodzinę, i jeszcze sprzedać z wielkim(...) odbywano przez Atlantyk, dla Ślązaków, którzy nigdy nie znajdowali się specjalnie daleko od domu - wyjąwszy obowiązkową służbę w pruskiej armii - faktycznie mógł zdawać się koszmarem. Trwała 2 miesiące...

 • Tajemniczy spis obrazów

  ..., a niektóre znalazły się w gestii państwa, jak choćby Reichsarchiv in Posen. Włączono je do Preussische Geheime Staatsarchiv, czyli do Pruskiego Tajnego Archiwum Państwowego w Berlinie-Dahlem. Sytuacja...

Dyskusje na temat: pruski zabór