• Informacje na temat:

  prusy królewskie

Artykuły na temat: prusy królewskie
 • Prof. Małłek doktorem h.c. olsztyńskiej uczelni

  ...historykiem, w 1960 r. ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na podstawie opublikowanej w 1976 pracy "Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548: studium dziejów(...) Książęce jak i Królewskie. - Jako pierwszy z historyków polskich nie przeciwstawiał tych dwóch części, ale wskazywał na ich łączność i miejsce w Rzeczpospolitej. Dodał, że prof. Małłek wiele miejsca...

 • Dzień Poczty Polskiej. "Listonosze opowiadali, jak wygląda świat"

  ...w Polsce od samego początku nie ograniczała się tylko do terenu naszego kraju? To były przesyłki na cały świat? No, może nie na cały świat, ale na pewno na kraje ościenne - Niemcy, Prusy, Czechy, kresy...

 • ...szwedzki Karol XI prowadził wojnę o Pomorze Zachodnie. Na mocy traktatu, w zamian za zgodę polską m.in. na przemarsz wojsk Karola z Inflant przez Prusy Królewskie, Szwecja zobowiązała się oddać Prusy...

 • Konstytucja Księstwa Warszawskiego - geneza Księstwo Warszawskie powstało w 1807 r. na mocy traktatu w Tylży. Powstało z ziem zajętych przez Prusy podczas II i III zaboru, bez dostępu do morza. W 1809 r. zostało powiększone o ziemie Galicji Zachodniej. W lipcu 1807 r. podczas pobytu w Dreźnie Napoleon nadał konstytucję Księstwu Warszawskiemu. W głównej mierze była ona analogiczna do...

 • "Z Jasnej Góry do Gdańska" w Muzeum Historii

  ...był jeden z najbardziej wyniszczających konfliktów zbrojnych w dziejach dawnej Rzeczypospolitej. W jego wyniku Wielkopolska, Małopolska i Mazowsze straciły prawie milion mieszkańców, a Prusy Królewskie - ponad 60 proc. mieszkańców. Ucierpiało rolnictwo, zniszczono wiele młynów. Szwedzi ograbili też Polskę z cennych dzieł kultury i archiwów.

 • ...na manewr odwetowy. Na Prusy Książęce spadł najazd Tatarów pod komendą hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego. 8 października 1656 r. wojska królewskie zwyciężyły pod Prostkami(...). Prusy były de facto prowincją polską od czasów klęski państwa krzyżackiego w XV-XVI w. Traktat krakowski z 8 kwietnia 1525 r. ustanowił stosunek lenny między Koroną Polską a księstwem pruskim...

 • Wielki Test o Podatkach już 24 kwietnia

  ...zesłaniu Napoleona na Wyspę Świętej Heleny podatek zniesiono. Pomysł podchwyciły jednak Prusy, a później Holandia... W Polsce jednolity system podatkowy w celu sfinansowania 100-tysięcznej armii uchwalił Sejm Wielki odbywający się w latach 1788-92.  Ustalono, że danina z dóbr szlacheckich będzie wynosiła 10 procent dochodów, a z dóbr kościelnych 20 procent. Wysokość wpływów do kasy królewskiej...

 • Świętujemy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

  ...przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. Przebieg sesji, rozpoczętej około południa, był wyreżyserowany. Na początku(...) - tłumaczy historyk - służyć miało wyprowadzenie rankiem 3 maja z koszar oddziałów gwardii pieszej koronnej i obstawienie nimi Zamku Królewskiego, gdzie odbywały się obrady nad konstytucją. "Co do tego...

 • ​227 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

  ...przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. "Przebieg sesji, rozpoczętej około południa, był wyreżyserowany. Na początku(...). Między innymi zastraszeniu posłów opozycji - tłumaczy historyk - służyć miało wyprowadzenie rankiem 3 maja z koszar oddziałów gwardii pieszej koronnej i obstawienie nimi Zamku Królewskiego, gdzie...

 • 226 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja. Pierwszą w Europie, drugą na świecie

  ...uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. Przebieg sesji, rozpoczętej około południa, był(...) kopano. Między innymi zastraszeniu posłów opozycji - tłumaczy historyk - służyć miało wyprowadzenie rankiem 3 maja z koszar oddziałów gwardii pieszej koronnej i obstawienie nimi Zamku Królewskiego...

Dyskusje na temat: prusy królewskie