• Informacje na temat:

  prusy wschodnie

Artykuły na temat: prusy wschodnie
 • ...nieustannie wpływają zapytania, w jaki sposób można kupić w Polsce dom lub ziemię. Dla Niemców Prusy Wschodnie to już historia, ale ostatnio pojawił się pomysł stworzenia landu Prusy. W 55. rocznicę likwidacji Prus, berlińska prasa przeprowadziła debatę, czy połączone landy Berlin i Brandenburgia powinny nosić nazwę Prusy. Wynik mówi sam za siebie - 70 procent mieszkańców stolicy Niemiec stanowczo odrzuca...

 • Niemieccy wypędzeni próbują zbierać dowody na posiadanie przed wojną majątków na terenach polskich. Takie zainteresowanie widoczne jest choćby na Warmii i Mazurach. Przed wojną ten region wchodził w skład państwa niemieckiego jako Prusy Wschodnie.

 • ...nieustannie wpływają zapytania w jaki sposób można kupić w Polsce dom lub ziemię. Dla Niemców Prusy Wschodnie to już historia, ale ostatnio pojawił się pomysł stworzenia landu Prusy. W 55. rocznicę likwidacji Prus, berlińska prasa przeprowadziła debatę, czy połączone landy Berlin i Brandenburgia powinny nosić nazwę Prusy. Wynik mówi sam za siebie - 70 procent mieszkańców stolicy Niemiec stanowczo odrzuca...

 • Jak poinformował kurator wystawy, dr Janusz Trupinda z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, poza mapami przedstawiającymi Prusy Wschodnie i Zachodnie, na ekspozycji zobaczyć będzie można także mapy prezentujące dawną Rzeczpospolitą i Litwę. Trupinda poinformował, że jednym z najcenniejszych eksponatów będzie wykonana w 1576 roku przez Caspara Henneberga mapa Prus Książęcych. - Mapa ta była...

 • Po wejściu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej dzieci pokolenia wypędzonych Niemców powinny mieć prawo do osiedlenia się tam, gdzie mieszkali ich rodzice.

 • Niemieccy wypędzeni próbują zbierać dowody na posiadanie przed wojną majątków na terenach polskich. Takie zainteresowanie widoczne jest choćby na Warmii i Mazurach. Przed wojną ten region wchodził w skład państwa niemieckiego jako Prusy Wschodnie.

 • ...administracyjnych: Kresy Wschodnie uzyskiwał Związek Radziecki, natomiast jako zadośćuczynienie Polska miała uzyskać Ziemie Lubuską, Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie, Śląsk oraz miasto Gdańsk. Tymczasowy...

 • ​Leśnicy z Mazur udostępnili turystom poniemieckie bunkry

  Przygotowana przez leśników trasa ma ułatwić turystom zwiedzanie schronów i innych umocnień dawnej Pozycji Szczycieńskiej, która w pierwszej połowie ub. wieku stanowiła część linii obronnych osłaniających Prusy Wschodnie. Ścieżka edukacyjno-historyczna ma kształt pętli o długości blisko 5 km i przebiega przez lasy w pobliżu wsi Połom, w której zwiedzający mogą zostawić samochody na postoju...

 • Historia dróg na Warmii i Mazurach oddaje skomplikowaną historię regionu: w czasach Prus Wschodnich wytyczono i wykonano drogi, które miały łączyć Prusy z Berlinem (w tym najsłynniejszą, nigdy nie ukończoną "berlinkę", którą rozpoczęto budować w 1818 roku, miała prowadzić z Królewca do Elbląga). Po II wojnie, gdy Prusy Wschodnie rozdzielono pomiędzy Polskę i Rosję, trzeba było zupełnie...

 • 70 lat temu w Jałcie przypieczętowano zależność Polski od Sowietów

  ...? Churchill i Roosvelt zgodzili się na zabranie Kresów Wschodnich (w tym Lwowa), w zamian za co - już podczas konferencji w Poczdamie - otrzymaliśmy Ziemię Lubuską, Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie(...) chciał zaprowadzić własny ład w Europie wschodniej i środkowej, w tym w Polsce - do niedawna przecież wrogiemu Związkowi Radzieckiemu państwu. Drastyczne dla naszego kraju i śmiertelne dla...

Zdjęcia na temat: prusy wschodnie