• Informacje na temat:

  przedrostek

Artykuły na temat: przedrostek
 • Co to są przedrostki? Przedrostki, inaczej prefiksy - to w nauce o języku cząstki wyrazowe występujące przed wyrazem podstawowym, do którego są przyłączone....

 • Ludzie z przedrostkiem "bez"

  Zbyszek miał raka tarczycy, niewydolność krążenia, utrwalone migotanie przedsionków, chorobę niedokrwienną serca, ZZA i resztki sałatki na wąsach. Nie miał domu...

 • Władimir Putin - Parapacyfista?

  W wyrazach złożonych przedrostek para- oznacza: obok, niby, prawie, wyraża zaprzeczenie lub osłabienie podobieństwa do tego, co jest określane drugą częścią złożenia, np. paranormalność czy parapsychologia.

 • Obecnie największą opisywaną słowami liczbą jest 10 24 , której w międzynarodowym systemie standardów przysługuje przedrostek "yotta". Kampanię na rzecz "hella" rozpoczął Austin Sendek, student(...) poparcia dla "hella" trudno rozstrzygnąć, jakie szanse ma nowy przedrostek. Jego przyjęcie oznaczałoby bowiem zerwanie z tradycją. Wiele przedrostków pochodzi bowiem z greki. I tak kilo- wzięto od greckiego...

 • ...z przysłówkami, które nazywają cechę przeciwstawną .  Rozpoznać je można po tym, że zawierają w stopniu najwyższym przedrostek naj- na początku wyrazu, np. niedołężniej - najniedołężniej, niegrzeczniej...

 • Elżbieta II nadała noworoczne tytuły szlacheckie i odznaczenia. Murray i Wintour wśród wyróżnionych

  ..., jest jednym z najmłodszych wyróżnionych tytułem szlacheckim we współczesnej historii. Od soboty przed jego imieniem i nazwiskiem może pojawiać się przedrostek "Sir". Z kolei urodzony w Somalii...

 • Ze względu na pozycję formantu w nowo utworzonym słowie, miejsce, w którym zostaje umieszczony w podstawie słowotwórczej wyróżnia się następujące rodzaje formantów: - przedrostek (prefiks...

 • Królowa Elżbieta II nadała noworoczne tytuły szlacheckie i odznaczenia

  ...jego imieniem i nazwiskiem może pojawiać się przedrostek "Sir". Z kolei urodzony w Somalii 33-letni "Mo" Farah, który czterokrotnie zdobywał złoty medal igrzysk, przypomniał w komunikacie swoje...

 • ...nazwisko pozorujące szlacheckie (do rodowego Balzac dodał mały przedrostek de).  Niezupełnie rzetelnie nobilitowany szlachcic ożenił się z osiemnastolatką mając pięćdziesiąt lat. Honoriusz miał...

 • Antonimy to wyrazy i wyrażenia przeciwstawne, słowa o odwrotnym znaczeniu. W języku polskim do większości wyrazów można przypisać przynajmniej jeden antonim. Wiele słów posiada kilka antonimów. To świadczy o dużym bogactwie języka.

Dyskusje na temat: przedrostek