• Informacje na temat:

    przypowieść o synu marnotrawnym

Artykuły na temat: przypowieść o synu marnotrawnym
  • Orędzie o miłości Boga i godności człowieka

    ...miłosierdzia, której najwspanialszy wyraz jest zawarty w przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym Ojcu. (rozdział IV encykliki). Ta fascynująca przypowieść pozwala Janowi Pawłowi II usytuować(...) wspomniana Łukaszowa przypowieść jest Ewangelią miłosierdzia, to jednak jego kulminacja dokonuje się w Misterium paschalnym (por. rozdział V). Jan Paweł II staje wobec rzeczywistości w perspektywie...

  • Odnaleźć pokolenie JPII

    ...godności człowieka. Przypowieść o synu marnotrawnym uświadamia nam, że jest inaczej: relacja miłosierdzia opiera się na wspólnym przeżyciu tego dobra, jakim jest człowiek, na wspólnym doświadczeniu tej...

  • ...przypowieści o synu marnotrawnym, którą uważa za najpiękniejszą, papież porównuje postawę odrzucenia przykazań i pragnienia "absolutnej wolności" do "współczesnego buntu przeciw Bogu i prawu Bożemu(...): - Przypowieść, budząc nas, jest oczywiście także wezwaniem do miłości i do odpowiedzialności za naszych ubogich braci - w skali społeczności całego świata, jak i w drobnych sprawach naszej...

Dyskusje na temat: przypowieść o synu marnotrawnym