• Informacje na temat:

  przywileje szlacheckie

Artykuły na temat: przywileje szlacheckie
 • Uformowanie się stanu szlacheckiego spowodowało, że od drugiej połowy XIV w. szlachta poczęła pozyskiwać dla siebie przywileje. Rozróżnić należy dwa rodzaje przywilejów szlacheckich: generalne - rozciągające się na cały kraj, prowincjonalne lub ziemskie - obejmujące szlachtę jednej prowincji lub ziemi.

 • Konstytucja Nihil novi została uchwalona na sejmie w Radomiu w 1505 r. Jej przyjęcie uznawane jest za początek okresu demokracji szlacheckiej w Polsce.

 • ​Twoje Miasto w RMF FM. Byliśmy w Lubartowie!

  Lubartów położony nad rzeką Wieprz około 26 km na północ od Lublina - to było sobotnie Twoje Miasto w RMF FM! Początki miasta sięgają XVI wieku. Lewartów - bo taka była pierwotna nazwa miejscowości - prawa miejskie zyskało 29 maja 1543 roku. Dwie wersje nazwy związane są z rodami szlacheckimi, które były jego właścicielami - Firlejów i Sanguszków.

 • Feudalizm to ustrój społeczny, polityczny i ustrojowy średniowiecznej Europy. Feudalizm cechował się zależnością poddańczą oraz podziałem społeczeństwa na stany.

 • ...zasadniczą. Społeczeństwo w Konstytucji 3 Maja Szlachcie - posesjonatom zapewniono wolność, gwarancję szlacheckiego prawa własności oraz znaczna część dotychczasowych przywilejów. Nie dotyczyło(...) dóbr ziemskich, pełnienia funkcji w administracji niższego szczebla w sądownictwie, wojskowości, palestrze, nobilitacji do stanu szlacheckiego. Konstytucja 3 Maja zawierała sformułowanie dotyczące...

 • ...mieszczan i chłopów uważała nie za obywateli, lecz za poddanych. To tradycyjne pojęcia narodu jako narodu szlacheckiego w Konstytucji 3 maja przełamywało się. Proszę zwrócić uwagę na początek artykułu IV(...), winni mieć prawa i przywileje, a nie tylko same obowiązki. Czy było realne, by ustawodawcy Sejmu Wielkiego zdecydowali się na zniesienie pańszczyzny? - To było w tamtym czasie niemożliwe. Nie...

 • ...władzy hetmanów, określeniu liczby wojska na 24 tys. żołnierzy oraz potwierdzono dotychczasowe przywileje szlachty. Już w 1719 r. August II Mocny zawarł kolejne traktaty sojusznicze: z Austrią...

 • Świętujemy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

  ...konstytucji potwierdzał dominującą rolę religii katolickiej. W drugim zaakcentowano pozycję szlachty, gwarantując jej przyznane dawniej przywileje. "Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności(...)" - podkreślono w ustawie. Artykuł trzeci dokumentu potwierdzał prawo mieszczan do samostanowienia w istotnych sprawach, posiadania ziemi oraz przyjmowania ich do stanu szlacheckiego. Artykuł czwarty utrzymywał...

 • ​227 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

  ...konstytucji potwierdzał dominującą rolę religii katolickiej. W drugim zaakcentowano pozycję szlachty, gwarantując jej przyznane dawniej przywileje. "Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności(...)" - podkreślono w ustawie. Artykuł trzeci dokumentu potwierdzał prawo mieszczan do samostanowienia w istotnych sprawach, posiadania ziemi oraz przyjmowania ich do stanu szlacheckiego. Artykuł czwarty utrzymywał...

 • Twoje Miasto w Faktach RMF FM: Piwniczna-Zdrój - "Królewskie wolne miasto"

  ...1 łan ziemi pod Kościół. W I poł. XVI wieku wójtostwo piwniczańskie przeszło w ręce szlacheckie i już w 1522 roku dziedzicznymi wójtami tego miasta byli bracia Jan i Jakub Wojnarowscy Herbu Bylina...

Dyskusje na temat: przywileje szlacheckie