• Informacje na temat:

  queneau

Artykuły na temat: queneau
 • OuLiPo. Założona w 1960 roku przez Raymonda Queneau w ramach Kolegium 'Patafizyki grupa zrzeszała pisarzy, którzy w twórczości literackiej posługiwali się wzorami i prawami zaczerpniętymi...

 • Jankowicz: U Modiano powraca motyw II wojny światowej i Holocaustu

  ...zawdzięcza innemu francuskiemu pisarzowi, którego poznał w młodym wieku, chodzi mianowicie o Raymonda Queneau, który w latach 60, na początku lat 60, zanim jeszcze Modiano wszedł na francuską scenę literacką, a później na światową scenę literacką, stanowił dla niego punkt odniesienia. Rozmowy z Queneau były dla Modiano niezwykle istotne. Queneau na początku lat 60. założył we Francji coś, co nazywało...

 • Modiano - pisarz, którego fascynuje historia

  ...swoich powieści.  W liceum nauczycielem geometrii Modiano był Raymond Queneau, który odegrał ważną rolę w kształtowaniu się osobowości przyszłego pisarza. Queneau dopomógł Modiano w debiucie...

 • Nazywam się ale

  ...to za sprawą drugiego - literackiego - "ojca" Modiano.    Żydowskość stała się dla niego nie tylko problemem tożsamości, ale też wyzwaniem stricte literackim dzięki Raymondowi Queneau, znanemu awangardowemu pisarzowi związanemu z eksperymentalną grupą o nazwie "Ouvroir de Littérature Potentielle" ("Warsztat Literatury Potencjalnej") w skrócie OuLiPo. Modiano wiele zawdzięcza znajomości z Queneau...