• Informacje na temat:

  rada komisarzy ludowych

Artykuły na temat: rada komisarzy ludowych
 • Donald Tusk został wybrany na szefa Rady Europejskiej

  Twitterze Alexander Stubb, premier Finlandii. 19:08 "Zdaję sobie sprawę, że przez polską telewizję Tusk został już zatwierdzony, ale powiedziano mi przed chwilą, że Rada Europejska nawet nie(...) do głosu mogą dojść interesy krajów, związane z wyborem komisarzy. Chociaż rozdanie tek formalnie nie będzie dyskutowane na szczycie UE, nie jest wykluczone, że któryś z krajów zacznie się domagać...

 • Drugi pakt Ribbentrop-Mołotow. 76 lat temu III Rzesza i ZSRS podpisały układ "O granicy i przyjaźni"

  Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera).

 • Setna rocznica rewolucji październikowej. "Przejęcie władzy łatwe, jak podniesienie pióra"

  W nocy z 6 na 7 listopada 1917 r. rozpoczął się w Rosji bolszewicki zamach stanu. W jego wyniku obalono Rząd Tymczasowy i utworzono Radę Komisarzy Ludowych, na której czele stanął przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin. Wydarzenia z listopada 1917 r. były początkiem krwawych rządów komunistów, które pochłonęły miliony ofiar.

 • Dekrety komisarzy ludowych, fragmenty poradników dla klasy robotniczej oraz plakaty znalazły się na wystawie "Seks w ZSRR", którą od środy można oglądać w warszawskim Muzeum Erotyki. Wystawa towarzyszy festiwalowi filmowemu Sputnik nad Polską.,

 • Walczy o kobiety Komisji Europejskiej

  Nominowany na nowego szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker obawia się, że w podległym mu gremium zasiądą niemal wyłącznie mężczyźni. Zachęca on rządy państw UE do mianowania kobiet na komisarzy, obiecując w zamian ważniejsze teki w nowej KE.

 • Przyszła polska komisarz Unii Europejskiej Danuta Huebner należy do najwyżej ocenionych przez Parlament Europejski kandydatów na komisarzy z 10 państw przystępujących do Unii 1 maja.

 • Zmiany w ordynacji wyborczej. Pierwsze czytanie projektu PiS

  ...apolityczności wobec komisarzy wyborczych i wydłużenie czasu liczenia głosów to główne zarzuty PKW. Hermeliński wskazał także, że problemme mogą być zbyt szybkie tempo wprowadzanych zmian i dwukrotny...

 • ...komisji parlamentarnych i podział kompetencji między nimi. Może też zażądać, by przewodniczący KE lub jeden z komisarzy przyszedł do PE tłumaczyć się z tej czy innej decyzji podczas całego mandatu...

 • Rozstrzelali tysiące Polaków. 76 lat temu NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla oficerów

  ...władze sowieckie. Decyzję o jej zorganizowaniu Rada Komisarzy Ludowych podjęła 2 marca 1940 r. Według danych NKWD w czasie dokonanej wówczas wywózki zesłano łącznie około 61 tys. osób, głównie do(...) znalazły się aprobujące podpisy Stalina - sekretarza generalnego WKP(b), Klimenta Woroszyłowa - marszałka Związku Sowieckiego i komisarza obrony, Wiaczesława Mołotowa - przew. Rady Komisarzy Ludowych...

 • 74 lata temu ujawniona została Zbrodnia Katyńska

  ...rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRS przeprowadzonej przez władze sowieckie. Decyzję o jej zorganizowaniu Rada Komisarzy Ludowych podjęła 2 marca 1940 r. Według danych NKWD w czasie(...) i komisarza obrony, Wiaczesława Mołotowa - przew. Rady Komisarzy Ludowych, komisarza spraw zagranicznych i Anastasa Mikojana - wiceprzew. Rady Komisarzy Ludowych i komisarza handlu zagranicznego, a także...

Dyskusje na temat: rada komisarzy ludowych