• Informacje na temat:

  rada sołecka

Artykuły na temat: rada sołecka
 • ...sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O przyznaniu funduszu sołeckiego sołectwom danej gminy, zgodnie z ustawą, decyduje Rada Miejska. Burmistrz Strzelec...

 • Wybory samorządowe 2018. Rada gminy, powiat, starostwo, sejmik i ich kompetencje

  ...ma wiążących kompetencji, nie może np. wnieść projektu uchwały do rady gminy, nie bierze udziału w głosowaniu - chyba, że jest radnym - radny może być sołtysem. RADA SOŁECKA - nie musi istnieć, to(...) zdrowotna. Organami gminy są rada i wójt. Gmin jest 2494. RADA GMINY/MIASTA - w skład rady wchodzą radni w liczbie zależnej od liczby mieszkańców, rada podejmuje decyzje przyjmując zwykłą większością...

 • ...harmonogramu wyborów jednostek pomocniczych stanowi Statut Gminy Kcynia, który mówi, że Rada Miejska zarządza wybory organów jednostek pomocniczych. Rada podjęła w styczniu uchwałę zarządzającą owe wybory(...), akty prawa miejscowego. Dalej organ nadzoru zauważa, że Rada Miejska nie wskazała burmistrzowi terminu przedmiotowych wyborów. Burmistrz natomiast powiadomił wojewodę, iż przedmiotowe zarządzenia nie...

 • Dożynki Wiejskie w Siedlnicy

  Rada Sołecka w Siedlnicy zaprasza na Dożynki Wiejskie, które będą miały miejsce już17 sierpnia 2008.

 • Takie pytanie pojawiło się na jednym z zebrań wiejskich. Mieszkańcowi nie spodobały się działania sołtysa w jego miejscowości. Dlatego był zainteresowany, czy rada sołecka ma uprawnienia, by kontrolować gospodarza wioski oraz czy można by w tym celu powołać ewentualnie przewodniczącego rady sołeckiej.

 • Uratować kościół ewangelicki

  Rada Sołecka Kwieciszewa w celu uratowania dawnego kościoła ewangelickiego znajdującego się we wsi, zgłosiła propozycję utworzenia tam Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich na Szlaku Piastowskim.

 • Niebezpieczna droga do Wrocławia

  Stan drogi prowadzącej z Trestna do Wrocławia budzi od dawna niepokój mieszkańców. Rada sołecka zmierza zwrócić się w tej sprawie do starostwa.

 • Podzielili ich repatrianci

  Rada sołecka w Wiślicy poprosiła władze Skoczowa o przyznanie jeszcze jednego mieszkania rodzinie repatriantów, która w połowie grudnia przyjechała w Beskidy z dalekiego Kazachstanu. Propozycja ta spotkała się z protestem części radnych.

 • ...26 czerwca 2011 w Przedmieściu Błonie odbędzie się I Święto Kwitnącej Fasoli. Na uroczystości zapraszają burmistrz Szczebrzeszyna, Rada Sołecka Przedmieścia Błonie oraz Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie.

 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Biesalu 12 stycznia 2014 r. o godz. 16.00. Organizatorzy: Wiejski Dom Kultury , Rada Sołecka, Samorząd Uczniowski przy ZSP w Biesalu, Stowarzyszenie Przyjaciół Biesala W programie: występy artystyczne, aukcja wytworów artystycznych i rękodzielniczych oraz...

Dyskusje na temat: rada sołecka