• Informacje na temat:

    repnin

Artykuły na temat: repnin
  • Konfederacja barska - geneza W 1764 r. królem Polski został Stanisława August Poniatowski. Usiłował od dokonać reformy ustrojowej i społecznej kraju, m.in poprzez nadanie praw innowiercom.   W 1767 r. doszło do zawiązania konfederacji innowierców w Słucku i Toruniu oraz konfederacji katolików w Radomiu. Podczas obrad sejmu 1767-1768 Nikołaj Repnin, poseł rosyjski, kazał porwać kilku...

  • ...1770 r. w Warszawie jako syn Izabeli z domu Fleming oraz księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego (według niektórych opinii jego biologicznym ojcem był Mikołaj Repnin, ambasador rosyjski w Warszawie...

  • ...jakiś nowy Repnin zechce - tak jak przed pierwszym rozbiorem - porwać grupę opozycyjnych polityków czy publicystów na Syberię czy do odrestaurowanego w tym celu Dachau, będzie to zupełnie legalne...

  • Cień Rosji

    ...rządzili ambasadorzy rosyjscy - Repnin, Sievers, Igelström. Oni byli królami i decydowali. I może okażą się znowu potrzebne osławione więzienia pod sowiecką ambasadą, w których Rosjanie będą...

  • Polska ma ten słynny rurociąg przeprowadzić z pominięciem Ukrainy to już jest nasza kwestia suwerenna i skończyły się czasy kiedy ambasador Igersztrem, Repnin czy Aristow w Warszawie decydowali jaka...

Dyskusje na temat: repnin