• Informacje na temat:

  rokosz sandomierski

Artykuły na temat: rokosz sandomierski
 • Spotkanie z wawelskim dzwonnikiem

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza na spotkanie z dr hab. Mieczysławem Rokoszem - wawelskim dzwonnikiem - we wtorek 8 kwietnia o godz. 18.00 do sali klubu przy ul. Mickiewicza 5.

 • ...sandomierskie. Postulowały one ograniczenie władzy króla poprzez uzależnienie rozdawnictwa wakansów od sejmu, kontrolę dochodów władcy, zwiększenie uprawnień senatorów rezydentów. Wobec uzyskania przez zwolenników króla poparcia hetmana Stefana Żółkiewskiego i jego wojska, rokoszanie nie podjęli się walki w obronie swoich postulatów zawierając ugodę w Janowcu. Potem jednak wysnuli wniosek...

 • ...jest groźna dla Polski; groźniejsze są towarzyszące jej kłótnie i awantury, które mogą doprowadzić do kolejnego domowego zamętu. Nad Polskę wyraźnie nasuwał się cień rokoszu, "być może silniejszego niż rokosz Lubomirskiego", jak napisał prof. Zbigniew Wójcik. Król podjął próbę neutralizacji napięcia. Zwołał sejm nadzwyczajny na 24 stycznia 1668 r. Na sejmie doszło do prób poniżania majestatu...

 • ...2400 p.n.e. - w Egipcie zaadresowano najstarszy znany list - nadawcą był faraon Pepi II, a odbiorcą Hirchut. 610 - początek objawień Mahometa. 1109 - zwycięstwo Bolesława Krzywoustego nad Pomorzanami pod Nakłem. 1606 - otwarto zjazd sandomierski - wstęp do rokoszu Zebrzydowskiego. 1702 - wojska szwedzkie zajęły Kraków. Mimo że miasto poddało się bez walki, potraktowano je jako łup wojenny...

 • Kremlowskie ostatki, czyli imperialne przesilenie Rzeczypospolitej

  ...), poszukujących okazji do "wypitki i wybitki" oraz antykrólewskiej opozycji spod znaku rokoszu sandomierskiego. Dymitr Samozwaniec II wyruszył po koronę z nielicznym, lecz doborowym oddziałem (ok. 3 tys. szabel(...) z Rzymem. W roku 1604 Dymitr, już jako katolik i przyszły zięć wojewody sandomierskiego, Jerzego Mniszcha, wyruszył w eskorcie 4500 zbrojnych z prywatnych chorągwi magnackich ku swojemu przeznaczeniu...