• Informacje na temat:

    ruś halicka

Artykuły na temat: ruś halicka
  • ...działania na wschodzie. w 1340 r. wyruszył na Ruś Halicką, gdzie przez wiele lat walczył o panowanie z Tatarami i Litwinami. W 1366 r. uzyskał dla Polski całą Ruś Halicką i część Włodzimierskiej...

  • .... Kazimierz Wielki, powołując się na układ sukcesyjny, zajął Ruś ze Lwowem. Swoim namiestnikiem mianował bojara Dymitra Detkę. Księstwo Halickie miało zostać połączone z Polską przez unię personalną. 1348

  • ...się koniecznością. Szlachta była im przeciwna. Profetyczna była mowa króla na sejmie 9 lipca 1661 r.: "Moskwa i Ruś odwołają się do ludów jednego z niemi języka i Litwę dla siebie przeznaczą. Granice(...) Witold Kłaczewski opisywał, jak różnie na sejmikach szlachta reagowała na zamiary króla. W sejmiku ruskim w Wiszni w postulatach zalecano, by król zaniechał zamysłu abdykacji. Szlachta halicka dowodziła...

  • Wybaczyć – nie znaczy zapomnieć. Polska i Ukraina: Obok siebie, naprzeciw siebie (cz. 1)

    ...drudzy aż do XX w. pod panowaniem węgierskim) - w zasięgu kulturowym i politycznym Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Ruś Kijowska, czyli zjednoczona pod berłem rodu Rurykowiczów monarchia(...). Terytorium plemienne Lędzian straciło w wyniku tej czystki etnicznej zachodniosłowiański charakter etnograficzny, zyskując nową nazwę: Ruś Czerwona. W wyniku podziałów dzielnicowych Księstwa Kijowskiego...

  • ...dyplomacji z królem węgierskim i niemieckim, Zygmuntem Luksemburskim. Inna metoda opierała się na wstawianiu w tekst niosących określone znaczenie znaków, np. "L" oznaczało Litwę, Ruś albo kraj pogański...

Dyskusje na temat: ruś halicka