• Informacje na temat:

  rząd tymczasowy w rosji 1917

Artykuły na temat: rząd tymczasowy w rosji 1917
 • Setna rocznica rewolucji październikowej. "Przejęcie władzy łatwe, jak podniesienie pióra"

  W nocy z 6 na 7 listopada 1917 r. rozpoczął się w Rosji bolszewicki zamach stanu. W jego wyniku obalono Rząd Tymczasowy i utworzono Radę Komisarzy Ludowych, na której czele stanął przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin. Wydarzenia z listopada 1917 r. były początkiem krwawych rządów komunistów, które pochłonęły miliony ofiar.

 • ...7 listopada 1917 r. w Rosji rozpoczął się wielki eksperyment społeczno-polityczno-gospodarczy, w którego cieniu upłynął cały XX w. Czy ostatni tego rodzaju?

 • ...październiku 1917 roku. Bolszewicy podporządkowali sobie centralne instytucje władzy wykonawczej i ustawodawczej w Rosji w ciągu zaledwie dziesięciu tygodni. Zadanie ułatwił im rozpad reżimu carskiego i jego biurokracji na początku 1917 roku; stworzyło to próżnię polityczną, której nie potrafił zapełnić Rząd Tymczasowy. W przeciwieństwie do Mussoliniego i Hitlera Lenin działał w kraju ogarniętym...

 • Tajemnice alianckich szpiegów

  ..."Szpiedzy i komisarze" to obraz bezprecedensowej walki o wpływy, pieniądze i rząd dusz w dniach, kiedy władza w Rosji leżała na ulicy. Bezwzględni milionerzy, alianccy szpiedzy infiltrujący szeregi Armii Czerwonej i amerykański ambasador w Rosji. Jaką naprawdę odegrali rolę? Kto był najlepszym przyjacielem Trockiego i dlaczego wydano na niego wyrok śmierci? I czy rzeczywiście świat zachodni...

 • "Z pochowaniem Lenina nie trzeba się spieszyć"

  ...ówczesnego imperium. W wyniku rewolucji lutowej obalony został carat i powstał rząd tymczasowy. Później, w listopadzie (według starego stylu) doszło do zbrojnego przejęcia władzy przez bolszewików(...) w stulecie rewolucji lutowej i upadku caratu w Rosji. "Nie ma dla niego miejsca w centrum Moskwy, nie ma miejsca dla tej zabalsamowanej mumii przed murem Kremla, jednak myślę, że jest to kwestia czasu...

 • ...władz pruskich i austro-węgierskich. W tym samym roku powołano Radę Regencyjna zastępującą króla i regenta. Rada ta powołała rząd Jana Kucharzewskiego w listopadzie 1917 r. Mimo powyższych działań Akt(...) i Anglia skłaniały się ku stanowisku Rosji, przy czym Francja pozostawiała całkowitą swobodę decyzyjną carowi, natomiast Anglia opowiedziała się za utworzeniem Królestwa Polskiego z rosyjskim władcą...

 • 89. rocznica odzyskania niepodległości

  ...przez Austro-Węgry części Królestwa. W nocy z 6 na 7 listopada w zajętym kilka dni wcześniej Lublinie powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyński(...) wyniku zrezygnował z planowanego wyjazdu do Lublina, gdzie od trzech dni na wyzwolonych terenach działał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Rząd ten zresztą na wiadomość...

 • ...1869 - urodził się Henri Emile Benoit Matisse, malarz francuski. 1916 - w Piotrogrodzie zamordowano 44-letniego Grigorija Rasputina, mnicha i awanturnika. 1917 - rząd radziecki Rosji uznał(...) Narodowa, jej przewodniczącym został Bolesław Bierut. 1944 - w Lublinie PKWN przekształcił się w Rząd Tymczasowy RP. Premierem został Edward Osóbka-Morawski, wicepremierem - Władysław Gomułka. 1960

 • W 1918 r. Polska wykorzystała swą szansę

  ...powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyński, przywódca galicyjskich socjalistów. Generalny Gubernator gen. Hans von Beseler potajemnie opuścił(...) Regencyjnej. W ich wyniku zrezygnował z planowanego wyjazdu do Lublina, gdzie od trzech dni na wyzwolonych terenach działał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Rząd ten...

 • Bolszewicy nie obalili cara

  Bolszewicy obalili prodemokratyczny rząd tymczasowy Aleksandra Kiereńskiego. Był to gabinet rządzący krajem po rewolucji, która miała miejsce kilka miesięcy wcześniej (rewolucja lutowa) i odsunęła od władzy Mikołaja II. Rząd tymczasowy wprowadził wiele demokratycznych reform, m. in. zniósł cenzurę i rozwiązał carską policję polityczną, a także - jako jeden z pierwszych na świecie...

Dyskusje na temat: rząd tymczasowy w rosji 1917
 • Re: Przygotowania wojskowe USA. Rosja oczekuje gwarancji

  jarzmo, uznaje także najzupełniejsze prawo narodu polskiego do samodzielnego decydowania o swych losach. Rząd Tymczasowy za pewną gwarancję trwałego pokoju w Europie uważa stworzenie niepodległego Państwa Polskiego (…)” W dniu 25 sierpnia 1917 r. w olbrzymiej Sali Konserwatorium Petersburskiego podpisany został akt uznania niepodległości Polski, podpisał go minister spraw zagranicznych Rosji Mikołaj

 • Re: Pentagon: Zachowanie rosyjskiego pilota "niebezpieczne"

  polskiego do samodzielnego decydowania o swych losach. Rząd Tymczasowy za pewną gwarancję trwałego pokoju w Europie uważa stworzenie niepodległego Państwa Polskiego (…)” W dniu 25 sierpnia 1917(...) Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Portugalii i Rumunii. 15 listopada 1917 r. Rada Komisarzy Ludowych w Piotrogrodzie przyjęła Deklarację Praw Narodów Rosji, która dotyczyła

 • Re: Rosja: Wniosek o areszt dla 5 podejrzanych o zabójstwo Niemcowa

  organizacje nacjonalistyczne (Czarna Sotnia). W ich wyniku nastąpiło załamanie struktur gmin żydowskich i wzrost antysemityzmu. Po rewolucji lutowej Rząd Tymczasowy zniósł strefę osiedlenia dekretem(...)Strefę osiedlenia ustanowiła Katarzyna II ukazem z 23 grudnia 1791, pragnąc powstrzymać migrację polskich Żydów na ziemie rdzennie rosyjskie. Wszyscy Żydzi zostali tym samym wypędzeni z Rosji

 • Re: "Rz": Trump gotów oddać pod wpływ Moskwy kraje bałtyckie?

  POZA TYM CO DO WOJNY Z ROSJĄ PIŁSUDSKIEGO: Powstały po obaleniu caratu Tymczasowy Rząd Rosji księcia Lwowa w manifeście 17 marca?/30 marca 1917 uznawał dla narodu polskiego pełne prawo stanowienia(...) ziem pozostała w granicach Niemiec oraz Rosji Radzieckiej (później – ZSRR).

 • Re: Amerykański samolot przechwycony przez rosyjski myśliwiec

  samodzielnego decydowania o swych losach. Rząd Tymczasowy za pewną gwarancję trwałego pokoju w Europie uważa stworzenie niepodległego Państwa Polskiego (…)” W dniu 25 sierpnia 1917 r. w olbrzymiej Sali(...) Zjednoczonych, Włoch, Portugalii i Rumunii. 15 listopada 1917 r. Rada Komisarzy Ludowych w Piotrogrodzie przyjęła Deklarację Praw Narodów Rosji, która dotyczyła samostanowienia narodów, w tym także

 • Re: Albright: Putin naciska szukając najsłabszych punktów

  samodzielnego decydowania o swych losach. Rząd Tymczasowy za pewną gwarancję trwałego pokoju w Europie uważa stworzenie niepodległego Państwa Polskiego (…)” W dniu 25 sierpnia 1917 r. w olbrzymiej Sali(...) Zjednoczonych, Włoch, Portugalii i Rumunii. 15 listopada 1917 r. Rada Komisarzy Ludowych w Piotrogrodzie przyjęła Deklarację Praw Narodów Rosji, która dotyczyła samostanowienia narodów, w tym także

 • Re: Putin: Rosja jest zaniepokojona groźbami radykałów

  -międzynarodowym.". 2. Odezwa rosyjskiego Rządu Tymczasowego do Polaków a dnia 29 marca 1917 r.: "Bracia Polacy! I dla Was wybiła godzina wielkiego rozstrzygnięcia. Wolna Rosja wzywa Was do swych(...), wierny całemu planowi walki przeciw zaczepnemu germanizmowi, Rząd Tymczasowy współdziała w tworzeniu niepodległego państwa polskiego, złożonego z tych wszystkich obszarów, których ludność jest

 • Re: Szef MON: Nie ma bezpieczeństwa Polski i Europy bez USA

  interwencji Stolicy Apostolskiej. Sprawcą jego niedawnego uwolnienia był człowiek czynu nowego reżimu -Kierenski, minister sprawiedliwości w bolszewickim Rządzie Tymczasowym. 18 czerwca 1917 roku(...)„Piotrogród, 18 marca 1917 roku. Cesarstwo rosyjskie właśnie się zachwiało i zmierza w nieznanym kierunku. 15 dnia tego miesiąca abdykował Jego Wysokość car Mikołaj II. Zastąpił go bolszewicki Rząd

 • Re: "Rz": Trump gotów oddać pod wpływ Moskwy kraje bałtyckie?

  wkrótce potem: Powstały po obaleniu caratu Tymczasowy Rząd Rosji księcia Lwowa w manifeście 17 marca?/30 marca 1917 uznawał dla narodu polskiego pełne prawo stanowienia o swoim losie według własnej(...) Niemiec oraz Rosji Radzieckiej (później – ZSRR)." NIEMCY NAM PODESŁAŁY PIŁSUDSKIEGO A ROSJI LENINA. OBYDWOJE MIELI ZREALIZOWAĆ TAKI SAM CEL NIEMIEC - OSŁABIĆ ICH PAŃSTWA. OBYDWOJE ŚWIETNIE SIĘ WYWIĄZALI

 • Re: Marsz antyfaszystów w Warszawie

  . Po rewolucji lutowej Rząd Tymczasowy zniósł strefę osiedlenia dekretem o zniesieniu restrykcji wyznaniowych i etnicznych (ros. Об отмене вероисповедных и национальных ограничений) 2 kwietnia 1917(...)Strefa osiedlenia 1791–1917 (ros. Черта оседлости) – nazwa zachodniej części imperium rosyjskiego, gdzie pozwolono zamieszkiwać Żydom. W skład tej strefy wchodziły zachodnie gubernie rosyjskie