• Informacje na temat:

  sarmatyzm

Artykuły na temat: sarmatyzm
 • "Sarmatyzm. Sen o potędze" w Muzeum Narodowym

  Ponad 170 dzieł sztuki i zabytkowych przedmiotów prezentuje polski sarmatyzm jako nurt obyczajowo-kulturalny na wystawie "Sarmatyzm. Sen o potędze", którą od piątku można oglądać w Kamienicy Szołayskich - Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie...

 • Ponad 170 dzieł sztuki i zabytkowych przedmiotów prezentuje polski sarmatyzm jako nurt obyczajowo-kulturalny na wystawie "Sarmatyzm. Sen o potędze", którą od piątku można oglądać w Kamienicy Szołayskich - Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.

 • Nie zna barokowego sarmatyzmu polskiego ten, kto nie poznał sławetnej postaci Jana Chryzostoma Paska i jego Pamiętników. Autor wspomnień, pełen samozadowolenia, skłonności do konfabulacji, skrajnie subiektywny i zawstydzający nieraz bezczelnością swego barokowego tupetu szlachcica na zagrodzie, zdecydowanie nie nadaje się na obranie go za wzór do naśladowania, choć święcie wierzy, że tak jest.

 • Weekend z kulturą sarmacką

  ...w Rzeczpospolitej królował sarmatyzm. Podstawą tej filozofii i stylu życia było przekonanie o pochodzeniu polskiej szlachty od starożytnych Sarmatów. Szlachta miała odziedziczyć po nich umiłowanie wolności, gościnność, męstwo oraz odwagę. Sarmatyzm integrował polską szlachtę, uzasadniając posiadane przez nią przywileje społeczne, ale także odmienność obyczajów. Odegrał też ważną rolę w barokowej literaturze...

 • Jak poinformował kierownik Działu Sztuki rzeszowskiego muzeum, Michał Rut, wystawa jest poświęcona przede wszystkim sarmatyzmowi, czyli jednemu z głównych prądów obyczajowo-kulturalnych, który od XVI(...) pokazano starodruki, w tym zbiór herbów, oraz mapy. - Wystawa daje świadectwo bogactwa kulturowego, którego ostoją była szlachta, i odpowiada na pytania, czym był sarmatyzm, jak wpłynął na sztukę...

 • Potocki to reprezentant (obok między innymi Jana Chryzostoma Paska) nurtu w literaturze baroku, jakim jest sarmatyzm . Nurt ten to ideologia ziemiańska, w której cnotą jest umiejętność poprzestawania na(...) zagranicznych uczelniach. Gdy chodzi o stosunki międzynarodowe, sarmatyzm także wiązał się z izolacjonizmem. Do połowy wieku XVII popularny był mit Polski jako przedmurza chrześcijańskiej Europy...

 • ...kamienicy Szołayskich" - muzyka kameralna; Cracovie Ensemble Zobaczyć będzie można także wystawy stałe: • "Feliks Manggha Jasieński - szkic do portretu" • "Sarmatyzm. Sen o potędze" Istnieje również...

 • ..., jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1993 r. został doktorem nauk filologicznych, na podstawie pracy "Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863(...)". Do jego najważniejszych publikacji naukowych oraz prac edytorskich i redakcyjnych zaliczyć można m.in.: "Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863

 • ...przedmiotem krytyki był szeroko rozumiany sarmatyzm, czyli zbiór cech uznawanych za rdzennie polskie. Noszący je i mieniący się sarmatami, uznawali je za przedmiot dumy. Ci, którzy potrafili zastosować...

 • ...", "Sarmatyzm", "Król w kraju rozkoszy". 1906 - urodził się Antoni Bohdziewicz, reżyser filmowy. Zmarł 20 października 1970 r. 1945 - początek walk w Chinach między Komunistyczną Armią Ludową...

Dyskusje na temat: sarmatyzm