• Informacje na temat:

  satyra do króla interpretacja

Artykuły na temat: satyra do króla interpretacja
 • ...satyra, pozornie tylko łamiąca już w samym tytule zasadę bezimienności, która przyświeca satyrze. Tak naprawdę ten utwór, teoretycznie w całości zwrócony do Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla(...) po deformację, groteskę czy wyostrzenie piętnowanych cech w inny sposób.  Krasicki w swych satyrach nie odchodził od tych zasad. Sięgał po różne formy, które przybierać może ten gatunek. Są one zatem...

 • Do króla to szczególna satyra. Może wprowadzać w błąd mało bystrego czytelnika, który uzna, że mistrz tego gatunku, Ignacy Krasicki dopuścił się w niej złamania podstawowego prawa rządzącego satyrą, czyli bezimienności. Każdy jednak, kto wnikliwiej wejrzy w tekst, stwierdzi, ze nadworny poeta Stanisława Augusta Poniatowskiego, stały bywalec obiadów czwartkowych, nie tylko nie złamał zasady...

 • Klucz Kulczyka

  .... Najwyraźniej przespał historyczny moment. Ta angielska satyra wymierzona jest chyba w niego. Artysta umieścił bowiem znaczący rekwizyt - wagę. Równowaga sił w Europie jest wyraźnie zakłócona na korzyść...

 • Nowa lista lektur dla liceum i technikum

  "Górą Edek" Marka Nowakowskiego, "Katedra" Jacka Dukaja, "Madame" Antoniego Libery, "Miejsce" Andrzeja Stasiuka, "Wyspa" Olgi Tokarczuk oraz wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej - znalazły się na liście lektur obowiązkowych dla liceum i technikum.

 • Projekt listy lektur obowiązkowych dla liceum i technikum

  Utwory Marka Nowakowskiego, Jacka Dukaja, Antoniego Libery, Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk, a także utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej - znalazły się w projekcie przygotowanej przez MEN listy lektur obowiązkowych dla liceum i technikum.

 • Nowa podstawa programowa. Lista lektur szkolnych

  "Podróże z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego we fragmentach znalazły się na przygotowanej przez MEN liście lektur obowiązkowych dla liceum i technikum. Po konsultacjach społecznych z listy usunięto "Sen nocy letniej" Williama Szekspira.

 • Lista lektur

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązywać będą następujące utwory.