• Informacje na temat:

  ściegienny

Artykuły na temat: ściegienny
 • ...figura wyrzeźbiona w kamieniu przez Gustawa Hadynę - stanął przy ul. Biernackiego w pobliżu szpitala im. Jana Bożego. Ks. Ściegienny był kapelanem w tym szpitalu pod koniec swojego życia. Fundatorami pomnika są Fundacja Willa Polonia i Fundacja im. Karole E. Lewandowskiego. Ks. Ściegienny urodził się w 1801 r. we wsi Bilcza pod Kielcami. Był nauczycielem w szkole elementarnej, a po wstąpieniu do...

 • ...i ewangelicy. Na cmentarzu są dwie kaplice - katolicka i prawosławna. Swoje groby mają tu m.in. kaznodzieja ks. Piotr Ściegienny, poeta Józef Czechowicz, powieściopisarz Klemens Junosza Szaniawski...

 • ..., kaznodzieja ks. Piotr Ściegienny, bibliofil Hieronim Łopaciński a także kupiec Jan Mincel opisany przez Bolesława Prusa w powieści "Lalka". Pochowani są tu żołnierze polscy, niemieccy, ukraińscy...

 • Województwa Lubelskiego. Na cmentarzu przy ul. Lipowej spoczywają m.in. poeta Józef Czechowicz, kaznodzieja ks. Piotr Ściegienny, bibliofil Hieronim Łopaciński, a także kupiec Jan Mincel opisany...

 • ...wrześniu w Lublinie i była poświęcona pamięci działacza niepodległościowego i społecznego, ks. Piotra Ściegiennego. W pobliżu lubelskiego szpitala im. Jana Bożego, którego ks. Ściegienny był kapelanem...

 • Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych

  .... Macieja Kalenkiewicza ps. "Kotwicz" Tadeusz M. Płużański, syn Tadeusza Płużańskiego ps. "Tadeusz Radwan" Andrzej Ściegienny (André Seguenny), syn ppłk. dypl. Wincentego Ściegiennego ps. "Las...

 • Wielowyznaniowa nekropolia w Lublinie

  .... Piotr Ściegienny, bibliofil Hieronim Łopaciński. W ostatnich latach w różnych miejscach cmentarza powstały dwa kolumbaria, w których umieszczane są urny z prochami zmarłych. Trzecie kolumbarium na...

 • .... Na cmentarzu są dwie kaplice - katolicka i prawosławna. Swoje groby mają tu m.in. kaznodzieja ks. Piotr Ściegienny, poeta Józef Czechowicz, powieściopisarz Klemens Junosza Szaniawski. Cmentarz został...

 • ...1860 - urodził się Ignacy Paderewski, pianista, kompozytor, polityk. W latach 1919-21 był ministrem spraw zagranicznych Polski. Zmarł w 1941 r. na emigracji. 1890 - zmarł Piotr Ściegienny, ksiądz, działacz demokratyczny i rewolucyjny, organizator Związku Chłopskiego, autor "Złotej Książeczki". 1918 - w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. 1939 - władze niemieckie...

 • Pottier, francuski poeta, autor słów do "Międzynarodówki". 1890 - zmarł Piotr Ściegienny, ksiądz, działacz demokratyczny i rewolucyjny, organizator Związku Chłopskiego, autor "Złotej książeczki". 1918

Dyskusje na temat: ściegienny