• Informacje na temat:

  sobór laterański iv

Artykuły na temat: sobór laterański iv
 • Greccio jak nowe Betlejem

  ...celebrujących sakramenty, szerzyły się poglądy zaprzeczające obecności Chrystusa w sakramencie ołtarza. Kościół wobec tej trudnej sytuacji zareagował dość szybko, zwołując Sobór Laterański IV, podczas(...) sformułował Sobór Watykański II: "Żadna społeczność chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeżeli nie ma korzenia i podstawy w sprawowaniu Najświętszej Eucharystii; od niej zatem trzeba zacząć wszelkie...

 • O "konserwatywnej" spowiedzi indywidualnej

  ...publiczną pokutę, to jednak wyznawano je indywidualnie i również indywidualnie każdy penitent otrzymywał rozgrzeszenie. W XIII wieku IV Sobór Laterański ustanowił, jako obowiązek każdego wiernego, spowiedź indywidualną przynajmniej raz w roku. Sobór Trydencki, który podczas XIV sesji zajął się sakramentem pokuty stwierdził, że grzechy należy wyznawać wobec tego, kto posiada władzę ich odpuszczania...

 • W sobotę 538. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

  ...mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku i Olsztynie. W 1513 roku kardynałowie zebrani podczas soboru laterańskiego poprosili Kopernika o opracowanie reformy kalendarza. Projekt został dostarczony do...

 • Ksiądz Pieronek nie dał się SB

  Wynika z nich, że bezpieka kilkakrotnie próbowała zwerbować ks. Pieronka. Nie udało się. W 1963 r. SB podejrzewała go nawet, że na zlecenie prymasa Wyszyńskiego bada ewentualną agenturalność ks. Michała Czajkowskiego. W latach 1961-1963 Służba Bezpieczeństwa intensywnie próbowała zwerbować ks. Tadeusza Pieronka, ówczesnego studenta Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Liczyła, że młody...

 • ...życia, nie bójmy się tych duchowych przystanków. SPOWIEDŹ RAZ W ROKU? Problem rzadkiego przystępowania do sakramentów świętych nie jest nowy. Zauważając go Sobór Laterański IV w 1215 roku wydał...

 • Abp Migliore nowym nuncjuszem w Polsce

  Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. Po ukończeniu w 1980 r. Papieskiej Akademii Kościelnej, rozpoczął służbę dyplomatyczną. Pracował m.in(...) Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. 30 października 2002 r. papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i nuncjuszem apostolskim, stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Abp Migliore...

 • Konklawe - kardynałowie "pod kluczem"

  ...- Innocentego II. Trzeba było poczekać jeszcze niemal 50 lat, by przepis ten potwierdził Sobór Laterański III. Choć nie używano jeszcze wówczas słowa "konklawe", ustalono zasadę większości dwóch...

 • Idź i nie grzesz więcej

  .... ksiąg pokutnych, które podawały rodzaj pokuty za popełniony grzech. Obowiązek dorocznej spowiedzi został wprowadzony dopiero pięć wieków później, na Soborze Laterańskim IV w 1215 r. Sobór Trydencki (1545(...) z prawa ustanowionego przez Boga. Sobór orzekł też, że wyznanie dotyczy grzechów ciężkich. O obowiązku przystąpienia przynajmniej raz w roku do sakramentu pokuty przypominają obowiązujące dziś...

 • ...ducha - wyjaśnił ks. Ryś dodając, że ten sam papież podczas soboru laterańskiego czwartego nakazał lekarzom, by napominali chorych i nakłaniali do przywołania "lekarzy dusz". - Tu nie chodzi tylko, że...

 • ...neokardynałów odbiła się negatywnym echem w świecie. Tym bardziej że jest to również dominacja włoska. Choć Sobór Watykański II chciał umiędzynarodowienia Watykanu, Włosi pozostają najwyraźniejszą grupą(...) wstrzymując nominację abp. Fisichellego, Benedykt XVI chce dać wyborcom swego następcy jasny sygnał, że były rektor uniwersytetu laterańskiego to, owszem, człowiek o wielkich możliwościach, nadaje się...

Dyskusje na temat: sobór laterański iv
 • Re: Synod za możliwością wyświęcania żonatych stałych diakonów

  Sobór Laterański I (1123): . Prezbiterom, diakonom lub subdiakonom zabraniamy najsurowiej współżycia z konkubinami i wspólności zamieszkiwania, oprócz tych, którymi Sobór Nicejski (kan. 3) pozwolił mieszkać z powodu samych tylko konieczności, mianowicie matce, siostrze, ciotce ze strony ojca lub matki albo innym tego rodzaju, z powodu których nie może słusznie powstać żadne podejrzenie.

 • Re: Abp Ryś: Zagładę stworzyli ludzie, których wychowywały Kościoły chrześcijańskie

  Bzdury....To była władza kk ....IV sobór laterański w 1215 roku wprowadził dla Ży.dów i muzułmanów specjalnie oznaczone ubrania w celu odróżnienia ich od chrześcijan (kan. 68),

 • Re: Papież: Chrześcijanin nie może być antysemitą

  IV sobór laterański w 1215 roku wprowadził dla Ży.dów i muzułmanów specjalnie oznaczone ubrania w celu odróżnienia ich od chrześcijan....Obozy też pomysłkleru....Wzorował się na nich H....

 • Re: Pedofilia w Australii. Organizacja skautów przeprasza podopiecznych

  W roku 1116 sobór laterański ustanowił "spowiedź na ucho", co ułatwiało sprawowanie lepszej kontroli nad ludźmi oraz wywiad środowiskowy i dawało większą władzę klerowi. Jak bardzo trzeba być ogłupionym zabobonem by donosić na samego siebie.

 • Re: Włochy: Skradziono relikwie Jana Pawła II ks. Popiełuszki

  Sobór Laterański (649 r.)" ? Zbior pedofilo , siostro i matko je w, intrygantow i pazernych kutew ktorzy wykombinowali jak mozna czesac biedote , zastraszac, gronadzic majatki i zyc w luksusie? Nie obrazaj ludzi inteligentnych.

 • Re: Papież podpisał dekret o heroiczności cnót kard. Wyszyńskiego

  człowieku czy ty jesteś chory ? weź tabletki od psychiatry. sobór laterański IV stwierdza że wafelek jest zamieniany w mięso a ty mi wpierasz że kler mówi że wafelek jest zamieniany w ducha

 • Re: Krzyże w bawarskich urzędach. Symbol religii czy tożsamości?

  hahha sprzeczne z katolicyzmem...Dlatego wzorował się na katolickich gettach i oznaczonych ubraniach...IV sobór laterański w 1215 roku wprowadził dla Ży.dów i muzułmanów specjalnie oznaczone ubrania w celu odróżnienia ich od chrześcijan ....

 • Re: Zniesienie celibatu? Papież Franciszek chce rozpocząć debatę

  Sobór Laterański I (1123). Całkowicie zakazujemy prezbiterom, diakonom czy subdiakonom pożycia z konkubinami i żonami oraz wspólnego zamieszkiwania z innymi kobietami, z wyjątkiem tych, z którymi - jedynie ze względu na konieczność - pozwolił im mieszkać Sobór Nicejski, a są to matki, ciotki ze strony ojca i matki oraz inne takie osoby, z powodu których nie może powstać żadne uzasadnione

 • Re: Wybrano zwierzchnika autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego

  Sobór Laterański (649 r.): "Kto z Ojcami Świętymi nie wyznaje właściwie i prawdziwie Ojca i Syna i Ducha Świętego, Trójcy w jedności i jedności w Trójcy, to jest jednego Boga w trzech Osobach(...) i opiekunki wszystkiego, niechaj będzie potępiony." ## IV Sobór Laterański "Przeciwko albigensom", rozdz. 1 "O wierze katolickiej": "Jeden jest powszechny Kościół wiernych, poza którym nikt nie dostępuje

 • Re: Abp Stanisław Gądecki: Angażujmy się w pojednanie między Polakami, Niemcami i Rosjanami

  @NN "Skończmy z tym katolicyzmem - wiara Chrystusowa to chrześcijaństwo!!!" No cóż, mogę tylko zacytować: Sobór Laterański (649 r.): "Kto z Ojcami Świętymi nie wyznaje właściwie i prawdziwie Ojca(...), panowania, władzy, woli, działania niestworzonego, bez początku, niepojętej, niezmiennej, stwórcy i opiekunki wszystkiego, niechaj będzie potępiony." IV Sobór Laterański "Przeciwko albigensom