• Informacje na temat:

  szlachta polska

Artykuły na temat: szlachta polska
 • W uroczystości weźmie udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leon Kieres. Emilia Szlachta była harcerką, łączniczką Obwodu Dębickiego Armii Krajowej (1939-1944), sanitariuszką zgrupowania partyzanckiego AK mjr "Klamry" (1944), pracownikiem kontrwywiadu Inspektoratu rzeszowskiego AK- "Nie" (1945), więźniem politycznym PRL skazanym na karę śmierci (1948-1956).

 • ...(choć faktycznie nie rządził Małopolską, a jedynie Wielkopolską i Pomorzem). W latach 90-tych XIII w. Małopolska została opanowana przez Czechów, następnie pozostałe części kraju. W roku 1300 Wacław II...

 • Czasy saskie w Polsce to okres panowania Augusta II i Augusta III z saskiej dynastii Wettynów, czyli lata od 1697 do 1763 r. Panowanie tych władców było przerywane elekcjami Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709 i 1733-1736), którego zwolennikiem była opozycyjna szlachta.

 • ...zasad była wolność polityczna szlachty. Postępowa szlachta chciała zapewnić sobie również wolność religijną. Podczas trwającego bezkrólewia w latach 1572 - 1573 odbył się sejm, na którym podpisano akt(...) najbardziej tolerancyjne państwo w Europie. Przez jednych określana jako "azyl heretyków", przez innych jako "państwo bez stosów", w XVI wieku Polska stała się schronieniem dla wyznawców równych wyznań...

 • ​Czasy stanisławowskie to pojęcie odnoszące się do panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego - ostatniego króla Polski. Okres ten jest związany z licznymi reformami: ustrojowymi, społecznymi, oświatowymi i kulturalnymi. Z drugiej strony to czasy, w których doszło do rozbioru Polski.

 • Jeszcze Polska nie zginęła!

  ...przyjmując napływowe, jak żydowską i niemiecką. Kultura polska dominowała na obszarze Korony, nie dominowała już jednak (ani nie była urzędowa) w Wielkim Księstwie Litewskim. W czasach Królestwa Polskiego(...) szlachta, jak chłopi - posługiwało się polszczyzną i to na tym gruncie zbudowano naród polski takim, jakim znamy go dzisiaj. Gdzie więc miejsce do "dumy z wydarzeń w życiu narodu" w tak...

 • Koniec pewnej Polski

  ...), odpowiadał, że przecież Polska kolonie ma - zaczynają się na wschód od Rembertowa. I rzeczywiście - można odnieść wrażenie, że rządzący Kresami Polacy traktowali aborygeńską ludność Kresów właśnie(...) Polska z lat zaborów. Nawet ufając bowiem karkołomnemu założeniu, że "masy włościańskie", czyli prości, pańszczyźniani chłopi, do połowy XIX wieku traktowane prawie jak niewolnicy, faktycznie były...

 • Rabacja galicyjska - geneza Przyczyną rabacji galicyjskiej była rozpuszczana wśród chłopów plotka, że szlachta polska planuje akcję zbrojną przeciwko chłopom. Inicjatorem tej plotki był starosta tarnowski Joseph Breinl von Wallerstern. W tej sposób Austriacy zamierzali pogłębić antagonizmy pomiędzy szlachtą a chłopami i powstrzymać powstanie krakowskie. Rabacja galicyjska - przebieg...

 • ...​Dymitriady to wyprawy szlachty polskiej do Rosji w XVI w. mające na celu zdobycie i zwiększenie tam wpływów. Nazwa "dymitriady" pochodzi od imienia Dymitra Samozwańca, domniemanego syna Iwana Groźnego, którego szlachta polska usiłowała wprowadzić na tron moskiewski.

 • Nie obyło się bez kontrowersji. Sprawdź, jak uchwalono Konstytucję 3 Maja

  Historycy twierdzą, że nowym przepisom mocno sprzeciwiała się szlachta, doszło nawet do pogwałcenia istniejącego prawa, a przeciwnikom reform grożono śmiercią. Mimo to 228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która weszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych...

Zdjęcia na temat: szlachta polska
Dyskusje na temat: szlachta polska