• Informacje na temat:

    teksty źródłowe

Artykuły na temat: teksty źródłowe
  • ...200 archiwalnych zdjęć, głównie ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej oraz liczne teksty źródłowe przedstawiające wydarzenia marca 1968 roku - znajdą się na wystawie, której otwarcie odbędzie się 7 marca w Warszawie.

  • Sprawdzian szóstoklasisty: Ekspert radzi, jak dobrze napisać egzamin!

    ..."Czytamy wnikliwie teksty źródłowe i treści zadań. Zapisujemy wszystkie obliczenia. W zadaniach z języka polskiego piszemy na temat, budując krótkie zdania i używając słów, które potrafimy napisać bezbłędnie" - to kilka rad nauczycielki Joanny Kwatery dla szóstoklasistów przed pierwszym ważnym egzaminem w ich życiu - na zakończenie podstawówki. Jakie jeszcze wskazówki ma dla uczniów nasz ekspert...

  • ...źródłowe i autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji do utworów powstałych w trakcie realizowania umowy. Otwarło to możliwość dywersyfikacji dostawców, czyli zlecanie innym wykonawcom prac...

  • Egzamin gimnazjalny 2017. Język polski

    ...którego egzamin nie okazał się trudny. Teksty źródłowe były bardzo przystępne dla ucznia. Były dość proste, niezbyt zawiłe ­ - ocenił inny gimnazjalista. Egzamin gimnazjalny 2017. Prezentujemy arkusze...

  • Matura 2017: Wiedza o tańcu - poziom podstawowy i rozszerzony. Arkusze CKE

    ...ma. Jak informuje CKE, arkusz z wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym zawiera zadania zamknięte i otwarte. W poleceniach mogą być wykorzystywane teksty źródłowe, zapisy nutowe i ikonografia np. czarno...

  • Nowa lista lektur dla liceum i technikum

    ..." (reż. Jerzy Gruza), "Zezowate szczęście" (reż. Andrzej Munk) i "Ziemia obiecana" (reż. Andrzej Wajda). Zalecane teksty źródłowe W projekcie wskazano również teksty źródłowe polecane do(...) Tokarczuk, a także wybrane utwory okresu stanu wojennego, powojenna piosenka literacka - wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty...

  • ...pomocy naukowych, np. teksty źródłowe, dostępna jest w internecie. Jednak uczestnicy kursów korzystają także z klasycznych podręczników. Opłaty za interentowe kursy na Oxfordzie są jednolite dla...

  • .... fragmentów filmów fabularnych czy pokaz archiwalnych zdjęć dotyczących zagadnienia. Zainteresowani wezmą też udział w dyskusji i rozwiążą przygotowane ćwiczenia, m.in. teksty źródłowe, które odpowiadają...

  • Żeby historia zaczęła łączyć

    .... - Macierz Ziemi Cieszyńskiej już wcześniej opublikowała teksty źródłowe tak, aby nauczyciele historii na Śląsku Cieszyńskim mogli rzetelnie przekazywać wiedzę - mówił Andrzej Kondziołka, wójt gminy...

  • ...i miejsca dawnej Warszawy, które uchodziły za rewiry przestępców. Uczestnicy spaceru będą musieli zdobyć sekretne informacje, pomocne przy rozwikłaniu zagadki kryminalnej, rozszyfrować krótkie teksty pisane w jidysz oraz zanalizować teksty źródłowe w poszukiwaniu śladów nieistniejących już ulic. Spacer poprowadzi Marzena Szugiero. Wszystkie grupy spotkają się o godz. 14.00 na skwerze Willy Brandta przy...

Dyskusje na temat: teksty źródłowe