• Informacje na temat:

  teodozjusz ii

Artykuły na temat: teodozjusz ii
 • W skicie we wsi Odrynki koło Narwi (woj. podlaskie), jedynej w kraju prawosławnej pustelni, odbyły się w środę uroczystości ku czci Świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich, patronów skitu. To główne doroczne uroczystości w tym miejscu.

 • Teodozjusz, arcybiskup Tomis (nazwa historyczna, obecnie Konstanca), jest podejrzany o przyjęcie łapówki w zamian za ułatwienie pewnemu studentowi teologii zostania duchownym. Wraz z hierarchą(...) zdarzyło się w Rumunii po raz pierwszy od upadku komunizmu. W maju, gdy po raz pierwszy pojawiły się oskarżenia arcybiskupa o łapownictwo, Teodozjusz mówił, że takie łapówki powinny być uznawane za datki...

 • Teodozjusz, arcybiskup Tomis (nazwa historyczna, obecnie Konstanca), jest podejrzany o przyjęcie łapówki w zamian za ułatwienie pewnemu studentowi teologii zostania duchownym. Wraz z hierarchą(...) zdarzyło się w Rumunii po raz pierwszy od upadku komunizmu. W maju, gdy po raz pierwszy pojawiły się oskarżenia arcybiskupa o łapownictwo, Teodozjusz mówił, że takie łapówki powinny być uznawane za datki...

 • Początków cezaropapizmu należy upatrywać w edykcie mediolańskim z 313 r., który głosił swobodę religijną na terenie Cesarstwa Rzymskiego. W 380 r. Teodozjusz Wielki ustanowił chrześcijaństwo religią oficjalną. Cesarz rozstrzygał spory dogmatyczne, brał udział w obsadzaniu stanowisk kościelnych, karał heretyków.  W Cesarstwie Bizantyjskim cesarze byli stawiani na równi z apostołami. W państwie...

 • .... Próby przeprowadzenia reform przez kolejnych władców niewiele pomogły. W 324 r. Konstantyn I przeniósł stolicę z Nikomedii do Bizancjum, zaś w 330 r. ufundował Konstantynopol. W 395 r. Teodozjusz...

 • ...religią dominującą i  uprzywilejowaną. Już w 392 r. edykt cesarza Teodozjusza przekreślił postanowienia edyktu mediolańskiego. W Cesarstwie Rzymskim ponownie zapanowała nietolerancja religijna.  Tym...

 • Schizma wschodnia - geneza Przyczynę rozłamu w Kościele stanowiły pogłębiające się różnice pomiędzy patriarchatem rzymskim a konstantynopolitańskim. Podział Kościoła na część wschodnią i zachodnią dokonał się już za czasów Teodozjusza I Wielkiego, który podzielił cesarstwo na zachodniorzymskie i wschodniorzymskie w 395 r.  Był to podział naturalny: obie części cesarstwa tak bardzo się...

 • ...daty na następne 50 lat. Inicjatywa przetrwała zaledwie kilka lat. Po raz kolejny kres sporowi próbował położyć cesarz Teodozjusz Wielki (346-395). Poprosił on Teofilosa, biskupa Aleksandrii...

 • Wielkanoc - dlaczego właśnie dzisiaj?

  ...wzajemnych ustępstw ustalenie wspólnej daty na następne 50 lat. Inicjatywa przetrwała zaledwie kilka lat. Po raz kolejny kres sporowi próbował położyć cesarz Teodozjusz Wielki (346-395). Poprosił...

 • ...panowaniem Teodozjusza Wielkiego (379-395 r), ostatniego cesarza wschodniej i zachodniej części imperium rzymskiego, który był autorem dekretu zezwalającego na prowadzenie prac remontowe w istniejących...

Dyskusje na temat: teodozjusz ii