• Informacje na temat:

  tercyna

Artykuły na temat: tercyna
 • ...w kolejności chronologicznej. Zwraca uwagę ostatnia tercyna, dotycząca samego Mickiewicza - jest urwana, dwie ostatnie linijki zastępuje w niej wielokropek. Chwyt często używany przez poetę, przemilczenie(...).   W otwierających utwór regularnych tercynach, podmiot liryczny nie ocenia, a jedynie referuje fakty; oskarżony o demoralizację młodzieży i zmuszony do popełnienia samobójstwa Sokrates, zostaje pośmiertnie...

 • ...to dwie strofy czterowersowe (tetrastychy) z układem rymów abba cddc oraz z dwiema tercynami o różnych kombinacjach rymów (np. eee fff , efg efg ) - charakterystyczne cechy sonetu francuskiego...

 • ...złożony z czternastu wersów, które zgrupowane są w dwóch czterowierszach (tetrastychach) i dwóch trójwierszach (tercynach) i posiadają układ rymowy: abba abba cdc dcd .  Z regularną budową formalną...

 • Poezja Czesława Miłosza

  Czesław Miłosz urodził się w 30 VI 1911 roku w Szetejniach nad Niewiążą (Litwa), zmarł 14 VIII 2004 roku po długiej chorobie. Został pochowany w Krakowie w krypcie kościoła Na Skałce. Był poetą, eseistą, tłumaczem i historykiem literatury. Młodość spędził w Wilnie.

 • Poezja Czesława Miłosza

  Czesław Miłosz urodził się w 30 VI 1911 roku w Szetejniach nad Niewiążą (Litwa), zmarł 14 VIII 2004 roku po długiej chorobie. Został pochowany w Krakowie w krypcie kościoła Na Skałce. Był poetą, eseistą, tłumaczem i historykiem literatury. Młodość spędził w Wilnie.