• Informacje na temat:

    terencjusz

Artykuły na temat: terencjusz
  • ...poważnie traktuje ukazanie motywacji psychologicznej uczynków bohaterów. Najsłynniejszymi jej twórcami byli Plaut oraz Terencjusz, którzy zainspirowali najbardziej rozwój nowożytnej komedii europejskiej...

  • ...patrzenie na rzeczywistość z perspektywy doczesnej egzystencji człowieka. Mottem humanizmu renesansowego stał się cytat z pisarza rzymskiego Terencjusza: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi...

  • Pełny tekst sentencji brzmi: "Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce". Po łacinie "Homo sum et nil humanum, a me alienum esse puto". Zdanie "nic co ludzkie nie jest mi obce" zostało zaczerpnięte z twórczości starożytnego komediopisarza rzymskiego Terencjusza. Przywoływanie słów antycznego twórcy świadczy o charakterystycznym dla odrodzenia czerpaniu z dorobku i przesłania...

  • Człowiek renesansu - humanista Na powstanie ideału uniwersalnego człowieka renesansu wpłynął humanizm - główny prąd umysłowy epoki odrodzenia. Zgodnie z hasłem zaczerpniętym od starożytnego twórcy Terencjusza "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce", uwaga skupiała się na człowieku i jego sprawach. Ludzka godność i możliwości człowieka zostały docenione. Człowiek renesansu...

  • ...wypadków. Człowiek nieubezpieczony jeździ znacznie - znacznie! - ostrożniej. P. Paweł Chorzewski pisze: "Pańskie rozumienie wolności to całkowita anarchia" - po czym cytuje sir Terencjusza Pratchetta: "Ale...

  • Nie, no nie!

    ...wypadków. Człowiek nieubezpieczony jeździ znacznie - znacznie! - ostrożniej. P. Paweł Chorzewski pisze: "Pańskie rozumienie wolności to całkowita anarchia" - po czym cytuje sir Terencjusza Pratchetta: "Ale...

Dyskusje na temat: terencjusz