• Informacje na temat:

    terlecki tymon

Artykuły na temat: terlecki tymon
  • ...sprawiały, że pisał listy-lawiny, listy-eksplozje, reakcje łańcuchowe, niewymuszone i niepozowane, a świetne literacko - tak komentował to zdanie ze "Szkiców piórkiem" przyjaciel Bobkowskiego, Tymon Terlecki. "Listy z Gwatemali do matki" ukazały się nakładem wydawnictwa Twój Styl.

  • ..."Malarz, dekorator, scenograf, twórca wizji plastycznej" - pisał o Fryczu krytyk Tymon Terlecki, autor określenia, które posłużyło za tytuł wystawy. Podążają za jego słowami twórcy ekspozycji: Andrzej Kruczyński i Monika Chudzikowska. Jak podkreślają, starali się zaprezentować wszechstronną działalność Karola Frycza. Na wystawie zobaczymy więc nie tylko projekty scenograficzne, ale też...

  • ...dogmaty marksizmu-leninizmu, uzyska akceptację społeczeństwa. 2000 - w Oksfordzie zmarł Tymon Terlecki, pisarz, teatrolog, eseista, autor biografii Heleny Modrzejewskiej.

  • 100 lat temu urodził się "chuligan wolności"

    ...("Szkice piórkiem"). W 2008 roku po raz pierwszy w Polsce ukazał się zbiór opowiadań Bobkowskiego "Punkt równowagi". Tymon Terlecki, autor studium o Bobkowskim, nazwał jego opowiadania(...) wiem, że nigdy nic wielkiego nie napiszę. Nie mogę i nie potrafię uważać siebie za pisarza. Nie piszę dużo, a właściwie prawie nic, bo najczęściej mi się nie chce - pisał Bobkowski w liście do Tymona...

  • ...monarchię. 1904 - w zaborze pruskim wprowadzono obowiązek uzyskiwania zgody władz administracyjnych na stawianie nowych zabudowań. 1905 - urodził się Tymon Terlecki, historyk literatury, teatrolog...

Dyskusje na temat: terlecki tymon