• Informacje na temat:

  topos

Artykuły na temat: topos
 • Co to jest topos Topos to utrwalony obraz, motyw, wątek, temat powtarzający się w dziełach (literackich, malarskich, rzeźbiarskich itp.) danego kręgu...

 • Exegi monumentum to motyw literacki zaczerpnięty z jednej z pieśni rzymskiego poety Horacego (Oda XXX z Księgi III). Przesłanie zawarte w tej odzie utrwaliło się w kulturze jako jeden z ważniejszych toposów.

 • Utwór stworzony przez Juliusza Słowackiego w momencie, gdy przeczuwał nadchodzącą śmierć w związku z wyniszczającą go gruźlicą. "Testament mój" zawiera podsumowanie przez poetę swego życia, nutę patriotyczną i topos non omnis moriar.

 • Po raz pierwszy określenie psychomachia słyszymy w momencie, gdy opisuje się rodzaje średniowiecznych gatunków dramatycznych. Ten rodzaj postrzegania świata, z jakim mamy do czynienia w wypadku średniowiecza, epoki dychotomii i dualizmu, to idealne tło dla pojawienia się toposu tak rozpiętego między sprzecznościami jak psychomachia.

 • Nasze życie to wędrówka. Człowiek został określony jako homo viator - określenie to stało się to toposem, który inspirował kolejnych twórców literatury do tworzenia dzieł ukazujących bohaterów w drodze - wędrowców, pielgrzymów, którzy podążają w różnych celach, lecz zawsze w efekcie pokonywanej drogi zyskują wiedzę i mądrość.

 • Topos deus artifex narodził się w epoce, która rozpoczęła odnowę w skostniałym życiu religijnym. Odrodzenie, czyli renesans, dotyczyło bowiem również spraw wiary, która pokornym średniowiecznym wyznawcom, była dana jak dogmat. Ludzie renesansu wierzyli, że można Boga odkrywać bardziej osobiście i czuć dzięki temu więź z Nim silniej niż wtedy, gdy płynie ona tylko z narzuconej prawdy wiary.

 • Non omnis moriar, czyli nie wszystek umrę rzekł Horacy w swym liryku "Exegi monumentum" i sprawdziły się one, jak rzadko które w historii literatury. O Horacym i jego toposie nieśmiertelności dzięki sławie mówi się już przez tyle wieków, ile ma nowożytna literatura.

 • Warsztaty dla poetów w sopockim dworku

  Poeci-redaktorzy "Toposu": Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kass i Tadeusz Dąbrowski, poprowadzą w dniach 15 - 17 października w Dworku Sierakowskich w Sopocie warsztaty poetyckie. Rozstrzygną także konkurs jednego wiersza.

 • Motyw theatrum mundi - co oznaczał pierwotnie? Motyw theatrum mundi (z łaciny: teatr świata) niesłusznie kojarzony jest tylko jako topos literacki. Pierwotnie był on określeniem używanym(...) theatrum mundi w literaturze to nic innego jak to, co zwiemy inaczej toposem życia ludzkiego jako teatru . Życie ludzkie uznaje się wtedy za iluzję gry i teatralnej scenerii. Gra ta toczy się według...

 • Bezcenny rękopis wiersza Juliusza Słowackiego kupiony przez Bibliotekę Narodową

  ...wskazuje na operowanie przez Słowackiego siatką nawiązań historycznych i aluzji literackich - do twórczości Byrona, Dantego (topos wygnańca) i sytuacji polskich emigrantów po roku 1831 - czytamy...

Dyskusje na temat: topos