• Informacje na temat:

  towarzystwo filomatów

Artykuły na temat: towarzystwo filomatów
 • Twórca swój utwór traktował zatem jako pewnego rodzaju rehabilitację za brak czynnego udziału w powstaniu. Zawarta jest ona w nawiązaniu do czasów wileńskiej katastrofy filomatów i filaretów(...) historycznych, chodzi mianowicie o śledztwo przeprowadzone w Wilnie w 1823 roku przez senatora Nowosilcowa zakończone aresztowaniem członków Towarzystwa Filomatów i Filaretów. Wśród nich znalazł się także Adam...

 • W Mińsku ulice z polskimi patronami

  ...poety i folklorysty" Jana Czeczota (sekretarza Towarzystwa Filomatów) oraz malarza i rysownika Napoleona Ordy (autora "Albumu widoków Polski"). Trusdau dodał, że Towarzystwo czeka obecnie na...

 • ..., Zgromadzenie Filaretów, którego był prezesem, Towarzystwo Szubrawców oraz wileńską lożę "Szkoły Sokratesa". Przede wszystkim jednak pamięta się o tym, że to on był współzałożycielem Towarzystwa Filomatów. Jak wiemy z Dziadów za tę aktywność został skazany na zesłanie, wcześniej spędził jeszcze rok w ciężkim więzieniu w Orenburgu. Nie tracił ducha, tylko działał, np. założył muzeum historyczno...

 • ...carskie działania powstawać zaczęły tajne związki: Filomaci, Filareci, Związek Wolnych Polaków czy Towarzystwo Patriotyczne. Prześladowano ich członków, organizując aresztowania. Od 1828 r. w Szkole(...) Belweder i Arsenał, a następnego dnia całą Warszawę. 1 grudnia powołano Towarzystwo Patriotyczne, na czele którego stanął Joachim Lelewel. Doszło do utworzenia Rządu Tymczasowego, na którego czele stanął...

 • Adam Mickiewicz - biografia i twórczość

  Uniwersytecie Wileńskim (1815-1819). Jako student działał w tajnym Towarzystwie Filomatów ("miłośników wiedzy"). Następnie pracował jako nauczyciel w Kownie (1819-1823) i zaczął rozwijać swą twórczość . Adam Mickiewicz w tym okresie poznał swą wielką niespełnioną miłość, Marylę Wereszczakównę. Początek emigracji w biografii Adama Mickiewicza W wyniku procesu filomatów rozpoczętego w 1823

 • "Dziady" (cz. III) - Adam Mickiewicz

  Zmarłych - oraz fakt, iż w tym roku właśnie została wykryta tajna organizacja filomatów sugerują, kim był bohater przed uwięzieniem.    Scena I (Scena więzienna) Scena ta ma charakter realistyczny. Jest(...) przecież gustują w sielankach). Dyskusja ta nie trwa długo. Towarzystwo przechodzi na tematy polityczne, które dotyczą dworu i swobód. Młodzież jest rozczarowana postawą tych, którzy stoją na czele narodu...

 • Twórca swój utwór traktował zatem jako pewnego rodzaju rehabilitację za brak czynnego udziału w powstaniu. Zawarta jest ona w nawiązaniu do czasów wileńskiej katastrofy filomatów i filaretów(...) historycznych, chodzi mianowicie o śledztwo przeprowadzone w Wilnie w 1823 roku przez senatora Nowosilcowa zakończone aresztowaniem członków Towarzystwa Filomatów i Filaretów. Wśród nich znalazł się także Adam...

 • Około 3,5 tys. rękopisów, starodruków, dokumentów i książek dotyczących głównie historii Polski południowo-wschodniej, pogranicza polsko-ukraińskiego z okresu od XVI do XIX wieku zostało w poniedziałek przekazanych Muzeum Ziemi Leżajskiej (woj. podkarpackie).

 • Adam Mickiewicz - biografia

  Mickiewicz był współzałożycielem (1817 rok) i aktywnym członkiem Towarzystwa Filomatów. Manifestem ideałów wspólnoty filomanckiej stała się "Oda do młodości" (napisana w 1820 roku, wydana w1838 roku...

 • Adam Mickiewicz - biografia

  ...finansowej), które zobowiązywało go do kilkuletniej pracy w szkolnictwie. Adam Mickiewicz był współzałożycielem (1817 rok) i aktywnym członkiem Towarzystwa Filomatów. Manifestem ideałów wspólnoty...

Dyskusje na temat: towarzystwo filomatów
 • Re: Konklawe rozpocznie się 12 marca

  się skupić tę młodzież w kręgu masonerii. Adam Mickiewicz był jednym z założycieli filomatów (Zan, Mickiewicz i Jeżowski). Towarzystwo nigdy nie liczyło więcej niż 12 członków. Filomatom